Haberler

2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak                          

Deloitte Türkiye’nin hazırladığı ‘Değişim Çağrısı: Türkiye Bankacılık Sektörü 2015 Öngörüleri’ (The call for rerouting: Turkish banking sector outlook 2015) raporuna göre, makro ekonomik konjonktür, pazar ve müşteri dinamikleri ile mevzuattaki değişimler Türk bankalarının kârlılıklarını 2015 yılında da etkilemeye devam edecek.

Bankalar kısa ve uzun vadeli risklerini yönetmeye çalışırken, bir yandan da maliyet etkinliği konusuna eğilmeyi sürdürecekler. Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen bankalarının üst düzey yöneticilerine göre, önümüzdeki yıllar için dijital bankacılık ve yeni şube modelleri ön plana çıkarken, genç jenerasyona uygun bankacılık çözümlerinin de önem kazanması bekleniyor.

Dünyanın en büyük profesyonel hizmet firmalarından biri olan Deloitte, “Değişim Çağrısı: Türkiye Bankacılık Sektörü 2015 Öngörüleri” raporunu yayınladı. Rapora göre, 2014 yılında mevzuat, makroekonomik konjonktür ve diğer pazar dinamikleri ile birlikte şekillenen bankacılık sektöründe karlılık üzerindeki baskı devam ederken artan maliyetler rekabeti zorlayacak. 2014-2018 yılları arası yıllık bileşik kredi büyümesi beklentisinin geçmişteki büyüme oranı ile paralel olarak dolar cinsinden %12 seviyesinde devam etmesi, bu oranın mevduat tarafında, özellikle tasarruf oranı tahminleri ile paralel olarak yine dolar cinsinden geçmişteki (2007-2014) %6 seviyesinden %11’e yükselmesi beklenmekte. Net faiz marjının ise 2014’teki %3,2 seviyesinden 2018’de  %2,8’e düşmesi tahmin edilmesine rağmen, bu oranın 2018’deki %1,6 dünya ortalaması tahmininin üzerinde seyredeceği gözlenmekte.

 

Türk bankalarının mevcut fiyatlama stratejilerini, hedef segmentlerini, operasyon modellerini, yatırımlarını ve maliyet kalemlerini gözden geçirmeleri gereken bir dönemden geçiliyor.

 

Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Hasan Kılıç rapora ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Marjların daraldığı, volatilitenin arttığı ve bu doğrultuda maliyet yönetiminin özellikle daha fazla ön plana çıkacağı 2015 yılında, bankalar aynı anda dijital transformasyon, müşteri deneyimi, veri yönetimi, mobil bankacılık, siber tehditler, yenilikçilik gibi pek çok konuyu da göz önünde bulundurmaya devam etmeli. Risk yönetimi perspektifi bankanın süreçlerine, organizasyonuna ve tüm DNA’sına işlenmiş bir yapıda kurgulanmalı. Bankalar veri kalitesini risk, otoritelerin gözetimi ve müşteri gereksinimleri açısından değerlendirerek karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak biçimde artırmaya odaklanmalı.”

 

Türk bankacılarının gündeminde yeni şube modelleri ve yeni jenerasyona uygun çözümler var

Türkiye bankacılık sektörü üst düzey yöneticilerinin 2015 yılı görüşlerine de yer verilen raporda, bankacılar 2015 yılında maliyet yönetiminin yanı sıra dijital bankacılığın ve yeni şube modellerinin ön plana çıkacağını belirtmekte. Yine önümüzdeki yıllarda, yeni jenerasyon ile birlikte internet, mobil ve sosyal medya bankacılığının da giderek büyüyeceği ve genç neslin bankacılık faaliyetlerini sürdürmeleri için dijital kanallar üzerinden sunulan hizmetlerin hızla genişletileceği görüşündeler…

 

Net faiz marjının küçülmesinin ve operasyonel ve finansman maliyetlerinin artmasının Türk bankalarını zorladığının altı çizilen rapora göre, bankaların hem kârlılıklarını sürdürebilmek için hem de risklerini en iyi şekilde yönetebilmek için iş kollarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor.

 

Bankalara öğütler

Raporda, Türk bankacılık sektörünün içinde bulunduğu ortamdaki zorlukların üstesinden gelebilmesi için birbiri ile ilişkili olan risk, operasyonel ve müşteri perspektifiyle önemli çıkarımlara yer veriliyor. 

 

·    Risk Perspektifi

o   Mevzuat değişikliklerine göre yeniden strateji geliştirme: Değişen mevzuatlara ayak uydurmanın zorlaştığı günümüzde, Türk bankaları özellikle yeniden fiyatlandırma ve kredi yönetimi uygulamalarına ilişkin stratejilerini gözden geçirmeli.

o   Etkin risk yönetimi: Bankalar risk yönetimi model ve yapılarını gözden geçirmeli;  özellikle içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar, risk bazlı fiyatlandırma, veri kalitesine yatırım, riske yönelik performans göstergelerinin belirlenmesi, erken uyarı sinyallerinin belirlenmesi ve davranış modellerinin kurgulanması gibi konulara odaklanmalılar.

·    Operasyonel Perspektif

o   Maliyet verimliliği: Özellikle kısa dönemli maliyet düşürücü “hızlı kazanım” aksiyonları alan Türk bankaları için maliyetin uzun vadeli olarak kontrol altına alınması büyük önem arz ediyor. Operasyonel verimlilik ve etkinliği artırmak için süreçler ve organizasyonel yapının yenilenmesine, şube modellerinin gözden geçirilmesine, nakit yönetimi ve alternatif dağıtım kanallarının etkinliğine odaklanılmalı.

o   Etkin performans yönetimi modelleri: Genel müdürlük ve şubelerde uygulanacak ve bireylere indirgenmiş performans modelinin kurgulanması ve birimlerdeki performans yönetiminin analitik modellerle ölçülmesi konuları ön planda olmalı.

·    Müşteri Perspektifi

o   Kanallar arası entegrasyon: Önümüzdeki yıllarda doğru kanal entegrasyon stratejisi, hizmet fiyatlandırması, kullanılan sistemlerin tutarlılığı, çok kanallı uygulamalar ve süreçler bankacılık sektörünün öncelikleri arasında yer alacak. Bunun yanında entegre müşteri deneyimi sunma ve dijitalleşme de öne çıkan konular arasında yer almalı.

o   Gelişmiş müşteri analitiği: Bankalar, müşteri deneyimini geliştirmek için yeni yaklaşımlara odaklanmalı. Bu kapsamda, analitik yaklaşımlarla değer bazlı müşteri geliştirme planları yapılmalı, müşterilere tüm ürün ve hizmetleri satmaya çalışma yaklaşımından vazgeçilerek, ihtiyaç bazlı yaklaşımlara geçilmeli ve sosyal medyada müşteri için anlamlı değer önerileri kurgulanmalı. 

Deloitte hakkında

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliklerdir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması www.deloitte.com/about adresinde yer almaktadır.

Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, 200.000’i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır.

Faydalı buldunuz mu?