Haberler

Deloitte, Çukurova’da birinci yılını doldurdu

Deloitte Türkiye, Çukurova’da açtığı ofisinin birinci yılını kutluyor. Yaklaşık 2 katına çıkan kadrosuyla denetim, vergi ve muhasebe danışmanlığı hizmetleri veren Deloitte’un Çukurova ofisi, bölgedeki ilk uluslararası denetim firması olma özelliğini taşıyor.

Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Serdar Aksoy konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Bölgede firmaların kurumsallaşması, uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmalarını bünyelerinde kurmaları ve şeffaflaşmaları için en kaliteli hizmetleri sunan profesyonel hizmet firması olmayı hedefliyoruz. Özellikle, Maliye Bakanlığı’nın risk odaklı denetim projeleri de dikkate alınarak sunulan Vergi Hizmetlerinin (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri, Muhasebe Hizmetleri) daha efektif olması hususunda çalışmalarımız mevcut. Verdiğimiz hizmetler, nitelikli insan kaynağıyla daha da etkin hale geliyor. Bu amaca yönelik olarak da sürekli eğitimi ve gelişimi hedef alan dinamik bir yapıyla bölgedeki firmalara hizmet etmek, bizleri daha güçlü kılıyor.”

Deloitte Türkiye Denetim Bölümü Ortağı Ali Çiçekli konuya ilişkin görüşlerini “Çukurova’da ağırlıklı olarak denetim, vergi ve muhasebe danışmanlığı hizmetlerimiz sunuyoruz. Bir yıl içerisinde personel sayısımızı iki kat artırmayı başardık. Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunun aile şirketleri. Aile şirketlerinin özellikle nesiller arasında başarılı geçişini sağlamak, özellikle firmaların sürdürülebilirliği açısından özenle ve işin uzmanları tarafından yönetilmesi gereken bir süreç. Aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25 yıl ve 3’üncü nesilden dördüncü nesile geçebilen aile şirketi oranının %4 gibi bir oranda kaldığı göz önüne alınırsa önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde bölgede ki sermayenin çok büyük bir kısmının el değiştireceğini düşünmek mümkün.  Bölgede yer alan firma sahiplerinin, Şirketlerinin ömrünün uzaması ve yönetimlerinin nesilden nesile başarı ile geçebilmesi için kurumsallaşması ve şeffaflaşması gerektiği konusunda her geçen gün hemfikir olduklarını gözlemliyoruz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Ali Çiçekli, yaptığı konuşmada bölgedeki vizyoner ailelerin kaynak kullanımı ihtiyaçlarını (özellikle stratejik ortak, halka arz, özel fonlarla ortaklıklar ya da proje finansmanı açısından) kendileri için en avantajlı hale getirmek ve firmalarının değerini artırmak için şeffaflaşmak zorunda olduğunu çok iyi kavradıklarının da altını çizdi. Firmalar ucuz finansman kaynaklarına ulaşmak ve uluslararası rekabette ayakta kalabilmek için finansman maliyetlerini doğru bir şekilde yönetmek zorunda olduklarını biliyorlar. Bunun için de finansal raporlama sistemlerinin şeffaflaşması ve daha güvenilir hale gelmesi gerekli. Çiçekli, her geçen gün Deloitte’a aile şirketlerinin kurumsallaşması yönünde muhasebe danışmanlığı, vergi ve bağımsız denetim hizmetleri taleplerinin artarak devam ettiğini vurguladı.

Deloitte Finansal Transformasyon hizmetleri kapsamında, birlikte çalıştığı birçok aile şirketinin finansal raporlama süreçlerinin iyileşmesi, hızlanması, daha güvenilir hale gelmesi, denetlenebilir ve şeffaf olması yönünde hizmet sağlıyor.  Kurumsal Yönetişim ve Risk Hizmetleri kapsamında ise Aile Şirketlerinin kurumsallaşmasıyla ilgili interaktif toplantılar düzenleyerek; gelen talepler çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Uluslararası rekabette geride kalmamak ve uluslararası normlarda iyi yönetim mekanizmalarını hayata geçirmek isteyen vizyoner bölge firmaları, halka arz, stratejik ortaklık gibi finansman opsiyonlarını hedefleyen ve büyüme potansiyeli yüksek firmaları bünyesine katarak büyümeyi hedefliyor. 

İletişim:
Deniz Saydam
Deloitte Türkiye
Tel: +90 (212) 366 60 00
dsaydam@deloitte.com

Deloitte hakkında

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliklerdir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması www.deloitte.com/about adresinde yer almaktadır.

Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, 200.000’i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır.

Deloitte Çukurova Ofisi Hakkında

2013’ün Eylül ayında açılan ofis, Vergi alanında 25 yıllık deneyimi olan, Adana ve Mersin’de Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş Serdar Aksoy’un liderliğinde oluşturulan ekiple bölgede entegre hizmetler sunuyor.  Yaklaşık 25 kişilik uzman kadroya sahip ofis, Çukurova Bölgesi’nin ilk uluslararası denetim firması olma özelliğine sahip.  

Faydalı buldunuz mu?