Haberler

Deloitte’un global cirosu yıllık 34,2 milyar dolar

Mayıs ayında kapanan mali yıl gelirini %6,5’lik büyüme oranı ile tamamlayan Deloitte, üst üste beş yıldır yakaladığı büyüme seyrini bu sene de devam ettirdi.

24 Eylül 2014, İstanbul – – Deloitte üye firmaları 31 Mayıs 2014 tarihinde kapanan mali yıl için toplam 34,2 milyar dolarlık rekor gelir açıkladı. Büyüme seyrini üst üste beş yıldır devam ettiren Deloitte’un sunduğu hizmetlere talep tüm bölgelerde arttı. Kurumun toplam gelirleri, yerel para birimlerinde % 6,5’lik, USD bazında ise % 5,7’lik bir büyüme elde etti.

Büyüme söz konusu olduğunda, gerçekleştirdiği çift haneli (yerel para biriminde %10,3) büyüme ile Danışmanlık Hizmetleri ön plana çıkarken, onu Vergi & Hukuk (%7,7), Finansal Danışmanlık (%6,8), ve Kurumsal Risk Hizmetleri (% 4,2) takip etti. Deloitte, denetim hizmetlerinde kalite artışını sağlamak adına yapmış olduğu yatırımların da katkısı ile, %2,5’lik bir büyüme kaydetti.

Deloitte Global CEO’su Barry Salzberg konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve içerisinde bulunduğumuz topluma sağladığımız katma değerli hizmetlerimiz sayesinde her zaman sektörümüzün bir adım önünde durmaya devam ediyoruz. Üye firmalarımız bir taraftan kendi sahip oldukları özellikleri, derin sektör bilgileri ve stratejik yatırımları ile müşterlerimizin ihtiyaçlarına odaklanmaya devam ederken, bir taraftan da piyasada güveni koruma, en iyi yeteneklerin işe alım ve gelişimini sağlamak ve topluma değer katmak için çalışıyorlar.”

Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gürer de global ciro ile ilgili değerlendirmesinde sözlerini şöyle dile getirdi: “Türkiye’nin dünya ekonomisindeki stratejik rolü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ofisinin Deloitte’un global cirosunda da bölge bazında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Deloitte Türkiye olarak, uzun yıllardır iş birimlerimize yaptığımız yatırımlar neticesinde bulunduğumuz bölgenin en önemli ofislerinden biri olmanın gururu içerisindeyiz.”

Küresel Sektör Liderliği

Dijital dönüşüm, jeopolitik değişim, ve ekonomik gelgitlerin yanı sıra büyük veriyi analiz etme, siber riske hazırlıklı olma, yeni mevzuatlara uyum, ve kriz yönetimi gibi pek çok farklı alanlarda da zorluklarla karşılaşan müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemdeki yatırımlarımız, teknoloji, ileri analitik uygulamalar, yeni iş modelleri, sektöre özel çözümler ve küresel anlamda en üst seviye hizmet sunabilecek insan gücüne yoğunlaşacak.

Buna iyi bir örnek olarak Deloitte’un denetim kalitesi ve yenilikçilik konusundaki yaklaşımını gösterebiliriz. Denetim hizmetleri, kamuoyu ve sermaye piyasalarında güven tesisi açısından kritik bir rol oynuyor ve Deloitte’un temel taşlarından birini oluşturuyor. Deloitte’un kalite odaklı ve yenilikçi hizmeti, üstün teknoloji, ileri analitik uygulamalar ve geliştirilmiş denetim raporlaması ile daha derinlikli bir bakış ve değer sağlayan kapsamlı bir yetkinlik skalası sunuyor.

Salzberg sözlerine şöyle devam etti: “Bu mesleğin lideri olarak Deloitte, tüm dünyada düzenleyici kurumlar ile sürekli temas halinde, tüm paydaşlar için gerekli kalite ve reformların sözcülüğünü yapıyor. Deloitte, denetim hizmetlerinde, dünyanın en güvenilir hizmet sağlayıcılarından biri olarak, iş dünyasına, sermaye piyasalarına ve topluma karşı olan bu önemli sorumluluğun yerine getirilmesinde eşsiz ve yüksek kalitede bir hizmet tecrübesi sunma yolunda odaklanmaya devam edecek.”

Deloitte profesyonel hizmetler alanında, küresel ve ulusal müşteriler, analistler ve diğer paydaşlar tarafından, sahip olduğu yetkinlikler ve yetenekler ile küresel lider olarak görülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, Deloitte üye firmaları Analitik, Dijital ve Veri Dönüşümü, Siber Güvenlik, Finansal Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Risk, Strateji ve Operasyonlar, Sürdürülebilirlik, Vergi ve Teknoloji gibi gelişmekte olan alanların yanı sıra, Finansal Hizmetler, Sağlık & İlaç ve Kamu gibi sektörlerde de rekor sayıda ödüle layık görüldü.

Küresel Büyüme

·    Amerika kıtası üye firmaları, yerel para biriminde toplam %7,5’lik bir bölgesel büyüme yakaladı. En yüksek büyüme Latin Amerika’nın İspanyolca konuşulan ülkelerinde (LATCO) (%14,1) ve Brezilya’da (%10,6) gerçekleşti. Bölgenin en büyük üyesi ABD, Danışmanlık hizmetlerinin % 11,3’lük artışla başını çektiği sağlam bir büyüme kaydetti.

·    Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) üye firmaları yerel para birimi bazında toplam %5,8 büyüdü. Büyüme özellikle İtalya (%11,5), Almanya (%11,8) ve Fransa’da (%10,5) öne çıktı. Alt bölge Afrika’nın toplam gelirlerinde %17,6 ile büyük bir ilerleme sağlandı. 

·    Asya Pasifik üye firmaları yerel para biriminde toplam %4,9 büyüdü, bu rakam geçen sene %3,1 idi. Japonya %5,1’lik büyüme ile büyük katkı sağlarken, Hindistan ve Yeni Zelanda da iki haneli büyüme rakamları ile dikkat çekti.

·    Deloitte gelişmekte ve gelişmiş piyasalara yatırım yapmaya devam ediyor. Bu stratejik pazarların 2014 mali yılında toplam büyümesi % 10,9 olarak gerçekleşti.

Tüm İş Kollarında Büyüme

·    İş ağımızdaki en büyük kol olan Danışmanlık, Strateji & Operasyonlar (%10,5 büyüme), Teknoloji (%10,3 büyüme), ve İnsan Kaynakları (% 9,6 büyüme) ile en büyük sıçramayı gösterdi ve yerel para biriminde toplamda %10,3 büyüme kaydetti. Faaliyetler tüm iş kollarında büyürken, Sağlık & İlaç’taki % 26 ve Kamu, Enerji& Doğal Kaynaklar, Teknoloji, Medya &Telekomünikasyon alanlarındaki çift haneli büyüme dikkat çekti.

·    Denetim yerel para biriminde toplamda %2,5 büyüdü. 2013 mali yılı için gerçekleşen büyüme %1,9 idi. Denetim faaliyetleri Finansal Hizmetler, Tüketim Sektörü, Teknoloji, Medya & Telekomünikasyon ve Enerji & Doğal Kaynaklar gibi pek çok alanda olumlu seyir ve büyüme kaydetti. Finansal Hizmetler sektörü, toplam küresel Denetim gelirlerinin %30’unu oluşturuyor.

·    Kurumsal Risk Hizmetleri tüm iş kollarında yerel para biriminde %4,2’lik bir büyüme gösterdi. 2015 mali yılında, özellikle kontrol dönüşümü ve güvence, siber risk hizmetleri ve yönetişim gibi potansiyel büyüme alanlarında artan bir yoğunlaşma göreceğiz.

·    Finansal Danışmanlık, yerel para biriminde, sektörel büyüme, bu alanda Deloitte’un artan yetkinlikleri ve Finansal Hizmetler Sektöründe artan düzenleyici baskıyla şekillenen Kriz faaliyetlerimizde artış sayesinde Birleşme ve Satın almaların başı çektiği toplam %6,8’lik büyüme gösterdi.

·    Vergi & Hukuk, yerel para biriminde tüm bölgelere yayılan bir şekilde %7,7 büyüdü. Bu büyümede, Yabancı Çalışanların Vergilendirilmesi, Vergi Yönetimi Danışmanlığı, Küresel Kurumlar Vergisi, Dolaylı Vergi ve Yönetim Destek Hizmetleri alanlarının ortaya koyduğu istisnai performans ile öncü rolü oynadığı görüldü. Devam eden küreselleşme ve iş modellerinde, teknolojide yaşanan değişimler ve düzenleyici çerçevedeki hareketlilik ile artan müşteri ihtiyaçlarının, 2015 mali yılında yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

·    Sektörler: Sağlık & İlaç yerel para biriminde %17,4 ile büyümenin öncüsü oldu. Büyüme rakamı 2013 mali yılında %12,9 seviyesinde idi. Sağlık ve İlaç sektörünü %11,9 ile Kamu sektörü takip etti. Teknoloji, Medya & Telekomünikasyon yerel para biriminde toplam %9,1, Finansal Hizmetler %5,9 büyüdü.

 

Küresel Kariyerler

Deloitte’un küresel anlamda yoğunlaşan faaliyetleri ile bir sonraki neslin küresel üye firma liderlerinin işe alım ve gelişimi de devam ediyor. Bu yeni nesil liderler hem iç, hem de dış pazarlarda en zorlu ve karmaşık sorunlarla mücadele için eğitiliyor. 2014 mali yılında Deloitte üye firmaları tüm dünyada 54 bin işe alım gerçekleştirerek, işgücünü %3,7’lik artışla 210 bin 400 kişiye taşıdı. Bu süre zarfında, 81 ülkeden 63 bin Deloitte profesyoneli Deloitte Üniversitesi’nin (DU) ABD, Avrupa (DU EMEA) ve Hindistan (DU Hindistan Haydarabad) tesislerinde liderlik eğitimi gördü. 

Salzberg şunları ekledi: “Deloitte profesyonelleri müşterilerine üstün değerler sunar ve içinde yaşadıkları topluma katkıda bulunur. Biz de onların liderlik gelişimlerine katkıda bulunmaya devam etmekte kararlıyız.  Bu sebeple Deloitte Üniversitesi müfredatını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu tür yatırımlar bir tarafta çalışanlarımızın kariyer gelişimine katkıda bulunurken diğer tarafta müşterilerimizin karmaşık sorunları için gerekli çözümlerin hayata geçmesini mümkün kılıyor.”

Büyük Resim: Sosyal Değer Katmak

Dünya yeni ekonomik ve sosyal zorluklar ile karşı karşıya kaldıkça, Deloitte yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Bu sayede sunduğu hizmetler ile elde etmiş olduğu başarıyı, sosyal, insani ve çevre alanındaki çalışmalarına da yansıtıyor.  2014 yılında toplumsal etkisi olan inisiyatiflere yaklaşık 190 milyon dolarlık yatırım ve çalışanların 940 bin saatlik gönüllü çalışması ile, toplumun karşı karşıya olduğu en önemli zorlukların aşılması için ilişkiler kurma ve güçlendirme kararlılığını da göstermiş oluyor. Deloitte, insan hayatını iyileştirmek için çalışan ve kar amacı gütmeyen bir STK olan Social Progress Imperative ile güç birliği yaparak insani konularda çalışan sektörlerin muhtemel bir krize hazırlıklı olmalarına destek amaçlı, ölçeklenebilir çözümler sunan İnsani Yenilikçilik Programının tanıtımını yaptı.

Salzberg sözlerine şöyle devam etti: “Toplumun karşı karşıya olduğu büyük zorlukların aşılmasının ancak ortak hareket ile mümkün olabileceği son birkaç yıldır daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Deloitte bu noktada üstüne düşen sorumluluk; yani söz konusu sorunların ele alınması için hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri geliştirme ihtiyacının ve bunun nihayetinde getireceği faydanın farkında. İş dünyasının toplumun karşı karşıya olduğu sorunların aşılmasında liderlik rolü üstlenmesi konusundaki beklenti artmaya devam edecek, Deloitte’un bu hareketin ön saflarında yer almasını gurur verici buluyorum.” 

İletişim:
Deniz Saydam
Deloitte Türkiye
Tel: +90 (212) 366 60 00
dsaydam@deloitte.com

Deloitte hakkında

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliklerdir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması www.deloitte.com/about adresinde yer almaktadır.

Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, 200.000’i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır.

Faydalı buldunuz mu?