Basın Bültenleri

Deloitte Türkiye 56 ortağıyla güçlenmeye devam ediyor

Türkiye’de denetim, vergi, danışmanlık, kurumsal risk ve finansal danışmanlık alanlarında 29’uncu hizmet yılını dolduran Deloitte Türkiye, yeni ortaklarıyla güçlenmeye devam ediyor. Cem Tovil, Hakan Erten ve Volkan Becerik Denetim, Orhan Kahraman Vergi, Sibel Yorohan Yönetim Destek Hizmetleri, Cem Yılmaz Danışmanlık, Ali Yılmaz Kumcu ve Barış Bağcı Kurumsal Risk Hizmetleri, Hande Özdiler ise Finansal Danışmanlık Ortağı olarak 1 Haziran 2015 itibariyle yeni görevlerine atandı.

Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gürer “Günümüzde kurumların geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmaları ve bu sayede geleceği tasarlamaları, ancak insan kavramına hak ettiği değeri vererek mümkün. Biz, Deloitte Türkiye’de çalışanlarımızı bir kıymet olarak görüyoruz ve çalışanlarımızın her zaman bir üst sorumluluk düzeyine çıkması için olanaklar sunuyoruz. Şirket ortaklığı ise, kariyer planlamasının zirvesini oluşturuyor. Büyük başarıların altına imza atan çalışanlar yetiştirmek ise kolay değil. Bu nedenle ortaklarımızı, aynı zamanda çalışanlarımızı yetiştirecek liderler olarak görüyoruz. Bu sebeple liderlik gelişimi bizim için büyük öneme sahip. Müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler geliştirebilecek, onlara ilham vererek iz bırakan etki yaratacak profesyonellere dönüşmelerini sağlayacak liderler yetiştirmek bizim amacımız. Her yıl, yeni şirket ortakları ile büyümeye, gücümüze güç katmaya ve liderler yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

 

Cem Tovil: Cem Tovil, 2004-2006 yılları arasında Deloitte İngiltere’de Teknoloji Medya Telekomünikasyon sektörü grubunda müdür yardımcısı olarak çalıştı. KGK, SPK ve BTİK mevzuatı ve bu mevzuatlara uyum için gerekli raporlama uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olan Tovil, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim lisansına sahiptir. Tovil, özellikle telekomünikasyon, medya ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli ve çokuluslu birçok kuruluşa Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Amerika’da genel kabul görmüş muhasebe standartları çerçevesinde denetim hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Tovil, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezundur.

 

Hakan Erten: Hakan Erten, profesyonel iş yaşamına 2000 yılında Deloitte Türkiye’de başladı. 2004 - 2006 yılları arasında Deloitte’un ABD Miami Ofisi’nde çalışan Erten’in Certified Public Accountant (CPA), Certified Fraud Examiner (CFE) sertifikaları ile Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik (SMMM), Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetim Lisansı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır. Uluslararası Soruşturma ve İnceleme Uzmanları Derneği Kurucu Üyesi olan Erten, Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü ve Bağımsız Denetim Derneği Üyesi’dir. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversiteden Sermaye Piyasaları ve Borsa Yüksek Lisans derecesini tamamlamıştır.

 

Volkan Becerik: 2000 yılında Deloitte Türkiye’ye katılan Becerik, 2004 – 2006 yılları arasında Deloitte Toronto Ofisi’nde enerji, finans ve telekomünikasyon sektöründeki kuruluşlara denetim hizmetleri sundu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim lisanslarına sahip olan Becerik, ağırlıklı olarak üretim, enerji ve hizmet sektörlerindeki büyük ölçekli kuruluşlarla halka açık şirketlere KGK, SPK ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde denetim hizmetleri sunmaktadır. Becerik, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

 

Orhan Kahraman: Kahraman, 1996-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Baş Hesap Uzmanı ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü olarak çalıştı. 2008 yılında özel sektöre geçmesinin ardından 2011 yılında Deloitte Türkiye’ye katıldı. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olan Kahraman, Deloitte İzmir Ofisi’nde vergi ve hukuk hizmetleri ortağı olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Kahraman’ın, University of Tennessee’den Yüksek Lisans derecesi vardır.

 

Sibel Yorohan: 2008 yılında Deloitte Türkiye’ye katılan ve muhasebe, finans ve mali raporlama konularında deneyim kazanan Yorohan, şirketlerin muhasebe sistemlerinin Türk Vergi Mevzuatı ve Uluslararası raporlamalara uygun olarak yapılandırılması, maliyet muhasebesi, genel muhasebe, bordro ve SSK işlemleri ile finansal raporlama konularında uzmanlaşmıştır. Yorohan’ın ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sertifikası bulunmaktadır. Yorohan, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezunudur.

 

Cem Yılmaz: Çalışma hayatının ilk 10 senesinde bilgi teknolojileri sektöründe farklı şirketlerde görev yapan ve profesyonel iş yaşamında 20’inci yılını tamamlayan Yılmaz, 2005 senesinden itibaren Deloitte Danışmanlık bünyesinde göreve başladı. Pek çok kamu sektörü yeniden yapılandırma projesinde, ayrıca enerji ve sağlık sektörlerinde farklı alanlarda proje yönetimi, danışmanlık ve uygulamaya geçirme alanlarında görev aldı. Şu anda çok sayıda kamu ve özel sektör müşterisine strateji ve operasyonlar alanında hizmet vermeyi sürdürmektedir. Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve ODTÜ’de aynı bölümden Yüksek Lisans derecesi almıştır.

 

Ali Yılmaz Kumcu: Kumcu, profesyonel iş yaşamına ABD’de uluslararası bir profesyonel hizmetler firmasında başladı. Kuzey Amerika’da üç yıl kıdemli danışman olarak görev alan Kumcu, sonrasında Türkiye’de Intellect Profesyonel Hizmetler Müdürü olarak özel sektör ve kamu kuruluşlarına bilgi güvenliği danışmanlığı ve denetimi hizmetleri alanında çalıştı. Borusan Telekom (Vodafone Alternatif Telekom) bünyesinde Güvenlik ve Risk Birim Müdürü olarak görev yapan Ali Yılmaz Kumcu, 2010 yılında Deloitte Türkiye’ye katıldı. Halen Siber Risk Hizmetleri Lideri olarak görevine devam eden Kumcu, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışma gruplarında aktif olarak görev almaktadır. Kumcu, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Lisans ve Purdue University Computer Science Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur.

 

Barış Bağcı: Bağcı, profesyonel iş yaşamına Netaş Nortel Ar-Ge bölümünde sistem yazılım uzmanı olarak başladı. 1998 yılında Egebank Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde yazılım geliştirme uzmanı olarak görev alan Bağcı, 1999 yılında Garanti Teknoloji’de aynı pozisyonda görev yapmaya başladı. 2004 yılında Arkas Holding Denetim Grup Müdürlüğü’nde Bilgi Teknolojileri Denetçisi olarak çalışma yaşamını sürdüren Bağcı, 2007’de Deloitte Türkiye’ye katıldı. ISO27001LA, CISA ve ITILV3F sertifikaları sahibi olan Barış Bağcı, Deloitte bünyesinde BT Danışmanlığı, BT Denetimi, Yazılım Test Hizmeti konularında hizmet veren ekiplerin liderliğini yapmaktadır. Bağcı, aynı zamanda BDDK Bilgi Sistemleri Başdenetçisidir. Bağcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmuştur.

 

Hande Özdiler: Hande Özdiler Yılmazkaya profesyonel kariyerine 2000 yılında Deloitte'ta başlamış olup, dört yıl denetim bölümünde çalıştıktan sonra 2004 yılında Finansal Danışmalık ekibine katılarak çeşitli yöneticilik kademelerinde çalışmıştır. Finansal durum tespit çalışmaları alanında uzmanlaşmış olan Hande Özdiler Yılmazkaya geçtiğimiz on yılda; özellikle perakende, üretim ve hizmet sektörlerinde, başta özel sermaye fonları olmak üzere, çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıya finansal durum tespit ve değerleme danışmanlığı hizmeti sunmuştur. Yılmazkaya Koç Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 

Deloitte hakkında

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliklerdir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması www.deloitte.com/about adresinde yer almaktadır.

Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, 200.000’i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır.

Faydalı buldunuz mu?