Haberler

Deloitte Türkiye Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Programının Stratejik Eğitim Ortağı Oldu                         

Sabancı Üniversitesi’nin “büyük veri”yi yönetebilmek için gereken yetkinliklerle donanımlı işgücü yetiştirmek vizyonu ile tasarladığı Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı’na, Deloitte iş dünyasının gerektirdiği pratik bakış açısı ve konu uzmanlığı ile ortak araştırmalar yürütülmesinden eğitimci sağlanmasına destek sağlayacak.

Büyük verinin yönetimi dolayısıyla iş analitiği, birçok sektörde operasyonel verimlilikten risk yönetimine, pazarlama yatırımlarının geri dönüşünün artırılmasından, inovasyon stratejilerine kadar farklı iş amaçlarına yönelik olarak uygulanıyor. Performansını yükseltmek ve stratejik kararlar almak amacıyla iş analitiğine yönelen firmalar ise büyüme hızı ve maliyet anlamında rakiplerine oranla belirgin avantajlara sahip oluyor. Dolayısıyla kurumların iş analitiğini bilen, büyük veriyi yönetebilecek işgücüne ihtiyacı bulunuyor.

 

İş dünyasının bu ihtiyacını gören Deloitte Türkiye ve Sabancı Üniversitesi stratejik bir işbirliğine imza attı. Tezsiz Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı’na Deloitte Türkiye, programa müfredat içeriğinin oluşturulmasından eğitimci sağlanmasına kadar öğrencilerin pratik hayatta uygulayabilecekleri yöntem ve deneyimleri getiriyor olacak.  

 

Programa ilişkin olarak Deloitte Türkiye İş Analiği Hizmetleri Lideri Güneş Süsler şu değerlendirmede bulundu: “Dijital dünya her iki senede bir, iki kat büyüyor. 2013-2020 yılları arasında dijital dünyanın 4.4 trilyon gigabayttan 44 trilyon gigabayta çıkarak 10 kat büyümesi bekleniyor. Şu anda dijital dünyadaki verilerin yüzde 60’ını gelişmiş pazarlar üretirken 2020 senesine gelindiğinde bu oranlar tersine dönecek ve gelişmekte olan pazarlar verilerin çoğunluğunu üreten pazarlar olacak. Bu, ülkemiz ve global rekabet içerisinde olan sektör ve işletmelerimiz için çok önemli bir fırsat. Kurum içinde ve dışında oluşan verileri analiz etme yetkinliğine sahip olan, stratejik ve operasyonel hedefleri doğrultusunda doğru kararlar almak için gerekli iç görü ve öngörüleri oluşturabilen kurumlar önemli bir rekabet avantajına sahip olacaklar. Ancak kurum ve kuruluşların bu yönde hareket edebilmeleri için veri analitiği yetkinlikleri ile sektör ve fonksiyonel perspektifi bir potada eritebilmeleri gerekiyor. Sabancı Üniversitesi ile Deloitte ortaklığı bu ihtiyacı desteklemek amacıyla oluştu. Deloitte olarak farklı sektör ve disiplinlere yönelik iş ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiğimiz analitik bakış açısını programa yansıtmayı amaçlıyoruz.”

 

Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Yüksek Lisans Program Direktörü H. Sait Ölmez ise konu hakkında şunları söyledi:

“Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi profesyonel yüksek lisans programları kapsamında geçen yıl eğitime başladığımız Veri Analitiği programı, veri analizi ve modellemesi ile yeni iş modelleri üretecek ve iş süreçleri için katma değer yaratacak insan kaynağı ihtiyacına cevap vermek üzere tasarlandı. Katılımcılarımızın teknik yeterliliğini sağlamak üzere müfredatı oluşturan derslerin kapsam ve içerikleri titizlikle tasarlandı. Bu alandaki ideal mesleki profilin interdisipliner bir yapı taşıdığını ve teknik yeterliliğe ek olarak iş dünyasındaki mevcut uygulamalar, kullanılan yöntemler ve benimsenen yaklaşımlar konusunda da bilgi sahibi olması gerektiğini biliyoruz. Deloitte ile olan iş birliğini program içeriğine kazandıracağı endüstriyel perspektif ve öğrencilerimize aktarılacak olan saha deneyimi açısından önemli buluyoruz.”

 

 

Müfredat iş hayatının ihtiyaçlarına cevap verecek

Program kapsamında, hem Türkiye hem de yurtdışındaki Deloitte ofislerinden uzmanlar programa konuşmacı olarak katılacak, iş dünyasından örneklerin, uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam yaratılacak. Deloitte Türkiye, program müfredatını iş hayatı ihtiyaçlarına cevap vermesi için şekillendirmesine yardımcı olurken aynı zamanda öğrencilerle çalışmalar gerçekleştirerek, onları yönlendirecek. Deloitte Türkiye ve Sabancı Üniversitesi, bu işbirliği kapsamında veri analitiği konusunda ortak araştırmaları tasarlayacak ve yürütecek.

 

Programa her sene 25 öğrencinin katılması hedefleniyor

Her sene 25 öğrenciyi/yöneticiyi yetiştirmeyi hedefleyen program, ilk sene seçilen 24 kişi ile 2014-2015 akademik yılı Güz döneminde başladı. Programa finansal hizmetlerden teknolojiye çeşitli sektörlerden yoğun talep bulunuyor. Önümüzdeki dönemde sektörel katılımın çeşitlendirilerek özellikle iş analitiği ile rekabetçiliğin ve performansın artırılabileceği perakende, kamu, enerji gibi sektörlerden programa katılımın artması hedefleniyor.

 

Öğrencilere inovatif ortam fırsatı

Yenilikçi çözümler üretmek ve fikirleri şekillendirmek için tasarlanan Deloitte Values House Veri Analitiği Lab aracılığı ile proje çalışmaları, uzmanlarla görüşmeler ve proje sunumu amacıyla öğrencilere Deloitte uzmanlarıyla bir araya gelebilecekleri inovatif bir ortam sağlanması hedefleniyor.

 

İletişim:
Leyla Gülyurt
Deloitte Türkiye
Tel: +90 (212) 366 60 00
lgulyurt@deloitte.com                                            

Deloitte hakkında

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliklerdir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması www.deloitte.com/about adresinde yer almaktadır.

Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, 200.000’i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır.

Faydalı buldunuz mu?