Shared Values

Hakkımızda

Ortak Değerlerimiz

 

Ortak değerlerimiz, davranışlarımızı şekillendiren bir dizi temel ilkeden oluşmaktadır. Bu değerler, birbirimize karşı sorumluluklarımızı ve birbirimizden beklentilerimizi oluşturmakta ve Deloitte markasının temsilcileri olan bizlerin nasıl davranmamız gerektiğine dair yol göstermektedirler. Bu değerlerimiz, değişik coğrafyalar ve kültürlerde yaşayan tüm Deloitte ailesi üyelerini ortak bir zeminde birleştirmektedir. En önemlisiyse, bu ortak değerlerimiz tüm paydaşlarımızın saygı ve güvenini kazanmamıza yardımcı olmaktadır.

Öncülük ederek

Deloitte sadece profesyonel meslek icra eden firmaların lideri olmayı değil aynı zamanda gelecek için profesyonel hizmetlerin evrimine kafa yoran, ileriyi gören lider bir organizasyon olmayı amaç edinmiştir. Deloitte, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için gerekli her türlü imkanı yaratmak için kararlıdır.

Güven vererek

Deloitte sadece profesyonel meslek icra eden firmaların lideri olmayı değil aynı zamanda gelecek için profesyonel hizmetlerin evrimine kafa yoran, ileriyi gören lider bir organizasyon olmayı amaç edinmiştir. Deloitte, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için gerekli her türlü imkanı yaratmak için kararlıdır.

Birbirimizin iyiliğini gözeterek

Saygı, adil davranış, kişisel ve mesleki gelişim, birbirimizin iyilik ve sağlığı için birbirimizi koruyup destek oluyoruz. 

Farklılıklarımızı sahiplenerek

Her türlü hal ve formdaki farklı tutum, görüş ve düşünceleri hiçbir önyargı olmaksızın kucakladığımız ve gene her türlü hal ve şart altında tarafsızlık ilkesine dayalı olan kapsayıcı, birleştirici ve bütünleştirici davranış tarzını benimseyip farklılıklarımızı sahiplendiğimiz sürece en iyi biz oluruz. Biliyoruz ki bu tutumumuz, en yetenekli insanların ilgisini çekecek, yenilikçiliğe teşvik
edecek ve müşterilerimiz için kapsamlı düşünülmüş katma değer yaratan çözümler üretmeyi sağlayacaktır.

Birlikte başararak

Değişik coğrafyalarda, farklı kültürlerde, değişik hizmet ve yetenek alanlarında çalışan profesyoneller olarak yaptığımız işlerdeiş birliği ve takım ruhu ile somut ve ölçülebilir etki ve izler bırakıyoruz

Faydalı buldunuz mu?