Görüşler

İz Bırakmak

Kuruluşlar, kârlılığın ötesinde, müşterileri için en iyiyi hedefleme, çalışanlarının ve içinde bulundukları toplumların gelişimine ve ileriye gitmesine katkı sağlama sorumluluğu da taşımalıdır. Çalışanlar da anlamlı bir varoluş nedenine sahip ve kendilerini bu varoluş nedeni ile özdeşleştirebildikleri kurumlarda çalışmak istemektedir. Biz, Deloitte olarak, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma dokunduğumuz her noktada, ‘iz bırakan bir etki yaratmak’ amacıyla çalışıyoruz. Bu varoluş nedeni bizim kim olduğumuzu tanımlamakta ve bizleri birbirimize bağlamaktadır. Aşağıda paylaştığımız hikayelerimiz, gelecekte bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi hedeflediğimizin birer göstergesi olan, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden birkaçını yansıtmaktadır.

Çalışanlarımızda

Mentorluk ve yaşam boyu “iş arkadaşı” olmak...

Deloitte’a katılabilmek için yeni mezunlar ve profesyoneller zorlu bir işe alım sürecinden geçiyor.

Bu süreç sonunda ise en iyi yetenekler seçilerek Deloitte’a katılıyor. Deloitte’ta çalıştıkları süreboyunca tüm çalışanların kişisel ve kariyer gelişimine önem veriliyor. Amaç, çalışanların ilham alacağı geleceğin liderlerini yetiştirmek. İş sırasında eğitim, mobilite ve uluslararası görevlendirme, sınıf içi ve sanal eğitimlerin yanı sıra çalışanlarımızın gelişimi için mentorluk sistemi de bu gelişimde büyük önem taşıyor. 

Devamını okumak için tıklayınız.

İnsanın odak noktada olduğu bir çalışma ortamı

Günümüzde tasarım, özgür düşüncenin gelişmesinde önemli rol oynuyor ve çalışanların verimliliği ile ofis tasarımları arasındaki doğru orantı günden güne rüştünü ispatlıyor. Katma değeri yüksek bilgi üreten bir yapı olan Deloitte Türkiye’de, bu yüksek değerli bilgiyi üreten çalışanların mutluluğu ve verimliliği ön planda tutuluyor.

Devamını okumak için tıklayınız.

İş hayatında kadınlar ve kariyer

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 verilerine göre,Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadınlar oluşturuyor.İş gücüne bakıldığında ise, istihdam oranıerkeklerde %65 iken, kadınlarda bu oran sadece %27 seviyesinde. Türkiye’de 2014 yılında kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı %9,4; 2013-2014 öğretim yılı için kadın profesörlerin oranının ise %28,7 olarak gerçekleştiği görülüyor.

Devamını okumak için tıklayınız.

Müşterilerimizde

Küresel rekabette söz sahibi

Türk markaları gelişmiş ülke markalarının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin markalarının da rekabet güçlerini geliştirmesi, artan müşteri beklentileri ve maliyet açısından geçmişteki rekabetçiliğin giderek azalması karşılaşılan zorluklardan birkaçı. Bu zorluklar karşısında firmalar için yenilikçilik, pazar ve müşteri odaklı yapılanma, global tedarik zinciri yetkinlikleri, marka yönetimi ve kurumsallık seviyeleri giderek önem kazanıyor.

Devamı için tıklayınız.

Rekabetçi ve sağlıklı elektrik piyasası

Yaklaşık 20 sene önce, Türkiye elektrik piyasası tamamen devletin yönetiminde ve kamu kuruluşlarından oluşuyordu. Elektrik talebi hızla artış gösterirken bu artış karşısında yeni kapasite yatırımları yetersiz kalıyor ve elektrik kesintileri ülkenin ekonomik büyümesini yavaşlatan kritik bir risk teşkil ediyordu.O günden bu yana Türkiye elektrik enerjisi sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçti.

Devamı için tıklayınız.

Bir dünya üniversitesi

Sabancı Topluluğu, Sabancı Vakfı önderliğinde Türkiye’de “bir dünya üniversitesi kurmak” için, üniversitenin misyonu, vizyonu ve stratejisi, süreç ve organizasyonunu belirlemek ve uygulamak amacıyla Deloitte ile iş birliği yaptı.

Devamı için tıklayınız.

Toplumda

Deloitte Eğitim Vakfı

Deloitte Türkiye’nin her yıl bütçesinden aktardığı önemli tutarlar ile finanse edilen Deloitte Eğitim Vakfı, Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global bir vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla 2007 yılından bu yana öğrencilere burs veriyor.

Devamını okumak için tıklayınız.

Hayallere Küçük Dokunuşlar

Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs vermeyi hedefleyen Deloitte Eğitim Vakfı, bursiyerlerinin katılımı ile çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçiriyor.

Devamını okumak için tıklayınız.

Geleceğin ekonomisine yatırım

Genç girişimciler, yeni kurulan şirketlerini kurumsal ve verimli işletmeler haline dönüştürmek için mücadele ederler. Deloitte Belçika ofisi tarafından kurulan Deloitte İnovasyon Merkezi, gelecek vadeden yeni girişimlere bilgi birikimi desteği ve C seviyesinde mentorluk programları sunuyor. Bu merkez, yeni girişimlerin işler hale gelme sürecinde karşılaştıkları zorluklar karşısında destek veriyor.

Devamını okumak için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?