Haberler

Teknoloji, Avrupa bankacılık modelini tehdit ediyor

Basın Bülteni

Deloitte’un Bankacılık Raporu’na göre geleneksel perakende bankacılığının rekabetçi üstünlüğü, teknoloji ve sektöre yeni giren oyuncuların varlığı ile zayıflıyor; bankalar sürekli düzenleme ve finansal krizlere uyum sağlamaya çalışırken teknolojiyi gözden kaçırıyor.

05 Ağustos 2014, İstanbul – Deloitte tarafından dünya çapında gerçekleştirilen “Geleneksel Perakende Bankacılık Modelleri Araştırması” bankacılığın yüzleştiği uzun vadeli tehditleri ortaya koyuyor.

Raporda, 1990’lı yıllarda bankaların sadece telefon ve internet bankacılığını iş modellerine entegre etmekle yetindikleri belirtiliyor. Oysa günümüzde bankaların iş modellerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü yeni teknoloji dalgası ile beraber maliyetlerin azaltılması ve stratejilerin yeniden belirlenmesi kaçınılmaz bir hal alıyor.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Endüstri Lideri Hasan Kılıç görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Türk bankacılık sektöründe teknolojik gelişmeler, marjların daralması, karlılığın düşmesiyle daha da ön plana çıkacak bir yapı sergileyecektir. Diğer taraftan, artan düzenlemelerle de teknoloji yatırımı olmadan uyum süreçlerinin layıkıyla iyileştirilmesi çok zor gözüküyor. Bu nedenle bankalar teknolojik yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürecektir. Bir taraftan sürdürülebilir karlılık ve daha fazla müşteriye ve faaliyet alanına nüfuz etmek, diğer taraftan da iş yapış modelini geliştirmek ve değiştirmek için teknolojiden yararlanarak analitik modeller ve sistemleri kuvvetlendirmek bankacıların sıcak gündemini oluşturmaktadır. Türk bankacılık sisteminde şubesiz bankacılık özellikle bireysel işlemlerde daha popüler ve yaygın hale gelmiş olmakla birlikte şubecilik hala eski önemini devam ettiriyor. Bu açıdan da bankalar hem telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi teknolojik yatırımlarını devam ettirecek hem de şube ağının daha da yaygınlaşması için yine teknolojik yatırımlarını sürdürecektir. Avrupa Birliği bünyesinde yeni girişlerin geleneksel bankacılığı zorladığı belirtilmekte, ancak Türk bankacılık sektöründeki yeni girişler kurumsal bankacılık ve niş pazar faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadır.”

Araştırmada öne çıkan diğer bulgular şöyle:

  • Avrupa bankaları, 1990’larda internet bankacılığına geçiş sürecini deneyimledikleri için günümüzde yaşanan değişim sürecini normal karşılıyor. Ancak günümüzde, geçmişe oranla banka müşterileri teknolojiye hızlı adapte olduğundan, bankalardan da bu konuda daha etkin bir geri dönüş talep ediyor.
  • Düşük baz oran, bankaların hesap işletim ücreti olmayan cari hesap sunmalarını imkânsız kılıyor. Baz oran %5 iken cari hesaplar tarafından yaratılan 200 puanlık bir marj, baz oran %0,5 azaldığında 110 puan marjına geriliyor.
  • Teminat garantisi ve yeni teknolojiler bankacılık sektörüne yeni girişler için bariyerleri aşağıya çekiyor. Göreceli olarak küçük ve temel bankacılık faaliyetlerini yerine getiren bir banka kurmak 10 milyon İngiliz pound’undan daha az miktara mal olabilirken, yıllık 5 milyon pound aynı bankayı işletmek için yeterli olabiliyor.
  • Gelişen teknoloji ve elektronik ödeme, hem bağımsız bankalar hem de sermaye piyasalarından gelen rekabeti artırıyor. Bankalar, rekabet etmeyi sürdürebilmek için bilgi teknolojileri tarafında yüklü yatırımlar yapmak zorunda kalıyor. Orta ölçekli bir banka için “ tüm bilgi teknolojisi yapısını dönüştürmeyen” bu değişimin yıllık maliyeti ise 100 milyon Euro’yu geçiyor.
  • Son olarak bankalara, uzun vadede müşterilerin işlemlerini ve yatırımlarını günümüze daha uygun şekilde yapabilecekleri ve rahatlıkla kredi alabilecekleri bir strateji benimsemeleri öneriliyor.

İletişim:
Deniz Saydam
Deloitte Türkiye
Tel: +90 (212) 366 60 00
dsaydam@deloitte.com

Deloitte Hakkında

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması www.deloitte.com/about adresinde yer almaktadır.

Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, 200.000’i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır.

Faydalı buldunuz mu?