Görüşler

Net Sıfıra Doğru İşin Geleceği 

Adil Geçişte Yeşil Yakanın Yükselişi 

Dönüm Noktası serimizde vurgulandığı gibi, iklim değişikliğinin ilerlemesinin kontrol edilmediği durumda ekonomik büyümenin yavaşlaması ve birçok işin ortadan kalkması beklenirken, tam tersi kontrol altına alındığı senaryoda da ekonomik büyümeye katkı sağlaması ve birçok yeni iş imkanı yaratması bekleniyor.

2050 yılında net-sıfır emisyon hedefine erişim küresel ekonomiyi de temelden değiştirecek. Yeni dönemde sanayi politikasından, enerji sistemlerine, tüketici davranışlarından, kaynakların nasıl adil dağıtılıcağına ilişkin konular kritik önem kazanacak.   

“Net Sıfıra Doğru İşin Geleceği" raporu, söz konusu ekonomik dönüşümün sonucu değil, öncüsü olarak işgücü ve becerilerini ortaya koyan bir politika çerçevesi sunuyor. Sanayileşme ile mavi yaka işgücünün; teknoloji ve hizmetlerin artışıyla beyaz yaka işgücünün ve net-sıfır emisyon hedefleriyle de yeşil yakanın yükselişine işaret ediyor.

Yeşil yaka gündemine ilişkin politikalar arasında ise;       

  • iddialı emisyon azaltım hedeflerinin konulması
  • yeni sanayi politikasının tasarlanması
  • katma değerli işler yaratılması
  • karbonsuzlaştırmaya ilişkin eğitimlerin yeniden düzenlenmesi
  • ihtiyaç duyulan alanlara yönelik becerileri odağına alan
  • işgücü politikalarının hedeflenmesi

konularına yer veriyor.

Rapor, 2050 yılına kadar bu alanda 300 milyon yeni işin yaratılmasını vurgularken; mevcut işlerin dörtte birinin risk altında olduğunu belirtiyor. Adil bir geçiş için istihdamdaki dönüşümün etkin işgücü politikalarıyla ve karbonsuzlaştırma çabalarıyla gerçekleştirilmesi gerekliliğine işaret ediyor. 

Faydalı buldunuz mu?