Görüşler

Genç İstihdamı Fırsatı

İş Piyasası Politikalarını Anlamak

Dünya çapında 70 milyonun üzerinde genç işsiz bulunuyor. Genç nüfustaki yüksek işsizlik oranları ekonomik büyümeyi yavaşlatırken, gençlerin sağlığını, iyi koşullarda yaşama şansını ve üretkenliğini olumsuz etkiliyor. Genç istihdamın önündeki en büyük engel ise, yetkinlik açığı olarak görülüyor.


Deloitte, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC) ile beraber “Genç İstihdamı Fırsatı: G20 ve Ötesinde İş Piyasası Politikalarını Anlamak” başlıklı raporu hazırladı. G-20’nin önemli başlıklarından biri olan “genç istihdam” çerçevesindeki tartışmalara iyi bir zemin hazırlayan rapor, aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu 27 ülkenin işveren kuruluşlarının görüşleri alınarak, G20 ülkelerinde iş piyasasına yönelik uygulanan mevcut inisiyatifleri ve teşvikleri daha iyi anlayarak etkin politikalar geliştirilmesine ışık tutmak amacıyla hazırlandı.

Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

·         Genç istihdamının önündeki engeller arasında, uygun meslek eğitimi eksikliği, meslek ve işgücü yetkinlikleri arasındaki uyumsuzluk, iş fırsatlarının azlığı, yüksek istihdam maliyetleri ve işverenlere yönelik azalan devlet desteği yer alıyor.

·         Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamında genç istihdamın toplam nüfusa oranının, 2014 yılında, 2000 yılına göre azaldığı, genç işsizliğinde artış yaşandığı görülüyor.

·         İş fırsatları, ülkelerin büyüme hızlarının gerisinde kalıyor ve 2013 yılı verilerine göre, dünya çapında 70 milyon genç işsiz bulunuyor. 15-29 yaş arası gençlerde işsizlik oranının, erişkinlerinkine göre yüksek olduğu görülüyor.

·         Çalışmayan ve eğitimde olmayan gençlerin sayısında artış olduğu belirtiliyor. 32 OECD ülkesinde 26 milyon, dünya çapında ise 262 milyon gencin bu durumda bulunduğu ifade ediliyor.


·         Türkiye’de işsizlik oranı Nisan 2015 itibariyle %9,4’e gerilemiş durumda, Mayıs 2015 genç nüfus işsizlik oranı ise %17,9 seviyesinde. Ortalama işgücü maliyeti %36,8 olan Türkiye, bu oranla OECD ülkelerinin ortalamasının üstünde kalıyor (%29,6). İşverenler, işletmelere yönelik sosyal güvenlik primleri ve vergilerinin yarattığı yükün, istihdam yaratılmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade ediyor.  

Genç İstihdamı Fırsatı
Faydalı buldunuz mu?