Basın Bültenleri

CDP İklim Değişikliği ve Su Programları 2018 yılı Türkiye Sonuçları açıklandı

Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyor

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2010 yılından bu yana Türkiye ayağını yürüttüğü, dünyanın en büyük kurumsal çevre raporlama platformu olan CDP’nin, 2018 yılı Türkiye sonuçları, 27 Mart 2019, Çarşamba günü, Zorlu PSM’de düzenlenen “CDP Türkiye İklim Değişikliği Konferansı” ile kamuoyuna duyuruldu.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, Garanti Bankası’nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin rapor sponsorluğunda yürütülen, dünyanın en büyük şirketlerinden, uluslararası kurumsal yatırımcılar adına, çevresel verilerini açıklamalarını talep eden CDP’nin 2018 yılı Türkiye sonuçları, 27 Mart 2019, Çarşamba günü CDP Türkiye İklim Değişikliği Konferansı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Konferans, Zorlu Holding’in desteği ile Zorlu PSM’de gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe gerçekleştirdi.

Simone Kaslowski konuşmasında "Ülkemiz hem iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden birinde yer alıyor hem de genel kanının aksine doğal kaynakları oldukça sınırlı. Bütün bunlar, düşük karbonlu kalkınmanın bizim için kritik bir öncelik olduğunu gösteriyor. Doğrusal üretim ve tüketim üzerine kurguladığımız iş modellerimizi değiştirmeli; sektörel politikalarımızı ve stratejilerimizi oluştururken bu temel kısıtları dikkate almalıyız." dedi.

Steven Tebbe konuşmasında önümüzdeki on yılın sürdürülebilir ekonomiye geçiş süreci için hayati önem taşıdığını, şirketlerin ise bu geçişin kalbinde yer aldığını söyledi. Ayrıca “Geleceğin iş modellerini test etmeye yarayan senaryo analizi yöntemi artık bir piyasa normu olarak kabul görmeye başladı. Şirketler daha hızlı aksiyon almalı ve daha cesur adımlar atmalı. Dünyada hala pek çok şirket sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefler belirlemiş değil; belirlemiş olanlar ise bu hedeflerin bilim temelli olduğuna emin olmalılar.” dedi. Son olarak iki tarafın yakın ticari ilişkileri dolayısıyla, tıpkı Avrupa Birliği Pazar kurallarına uyum gibi, Türkiye'deki şirketlerin, iklim değişikliği konularında da Avrupalı şirketleri takip etmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Etkinliğin ana tema konuşmasını EBRD (European Bank For Reconstruction and Development – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Gianpiero Nacci yaptı. Nacci, “Günümüzde pek çok çevresel etmen ve hızla gelişen toplumsal değişiklikler, işletmelerde iş birliği ve sorumluluğu ön plana çıkaracak şeffaf yaklaşımları gerektirecektir. Mevcut durumu korumaya çalışan ve değişime ayak uyduramayan iş modelleri, önümüzdeki dönemlerde işletmelere değer katamayacak ve bu işletmeleri başarısızlığa mahkum edecektir.” dedi.

Ardından Deloitte Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı ve TCFD (Task Force for Climate-related Financial Disclosures – İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Gücü) Üyesi Eric Dugelay bir konuşma yaptı. Dugelay “TCFD, Türkiye’deki şirketlerin iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerini yönetmelerinde etkili bir enstrüman olarak kullanılabilir. Türkiye’deki şirketler TCFD önerilerini uygulamaya başladı ve bunun olumlu etkilerini yakın bir gelecekte göreceklerinden eminim. Böylelikle yatırımcılar da Türkiye'deki şirketlerle ilgili daha fazla bilgiye erişebilecek ve daha doğru yatırım kararları alabilecekler.” dedi.

Sonrasında, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu / CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş de CDP İklim Değişikliği ve Su Programı 2018 Türkiye sonuçlarını sundu. Mirhan Köroğlu Göğüş konuşmasında CDP’nin 2018 yılında, dünyada iklim değişikliği konusundaki gelişmelere ayak uydurmak amacıyla büyük bir değişim geçirdiğini vurguladı. Bu değişimle birlikte CDP’nin sorularının Finansal İstikrar Kurulu’nun çatısı altında kurulan TCFD tavsiyelerine göre uyumlaştırıldığını ve CDP’nin sektör bazlı bir raporlama sistemine geçiş yaptığını aktardı. Aynı zamanda sektör sınıflandırmalarının ve derecelendirme metodolojisinin de değiştiğini vurguladı. Göğüş konuşmasında ayrıca “Tüm bu değişiklikler başta şirketleri zorlasa da hızla dönüşen ekonomik sisteme ayak uydurmak adına iş dünyası için olumlu sonuçlar getireceği açık. İnanıyoruz ki Türkiye’den her geçen sene daha fazla şirket CDP aracılığı ile yatırımcılara ve tüm paydaşlarına çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde açıklamaya ve raporlamalarının kalitesini yıldan yıla artırmaya devam edecek.” dedi.

Rapor sunumlarından sonra, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye İklim ve Orman Projeleri Kıdemli Yöneticisi Zeren Erik’in moderatörlüğündeki “Başarının Sırrı: İklim Değişikliği Stratejilerini Belirlemede Yönetim Kurullarının ve Yöneticilerin Rolü” başlıklı Liderler Paneli’ne geçildi. Panelde Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, Aselsan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ve Garanti Bankası Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı Yapılandırma Direktörü Emre Hatem konuşmacı oldular. Panele ayrıca, ENI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Karina Litvack da konuk panelist olarak katıldı.

Karina Litvack paneldeki konuşmasında “İklim değişikliği tehdidi öyle elzem boyutlara ulaştı ki aksiyon alma zamanı çoktan geldi geçiyor. Yönetim Kurulu üyeleri olarak şirketlerimiz için etkili bir iklim geçiş stratejisi oluşturma ve yürütme işine acilen odaklanmalıyız. Aynı zamanda, faaliyet gösterdiğimiz alanı şekillendirmek için kilit paydaşlarımızla- hükümetler, hissedarlar, bilim insanları ve sivil toplum gibi- iş birliği içinde çalışmalıyız. Yeni ekonomik sisteme geçiş konusuna yatırım yapmak riskli ve masraflı olacaktır; bununla beraber piyasalar da iklim riskinin maliyetlerini geç fark edebilirler. Bizler, bu konuda çalışan öncü kişiler olarak paydaşlarımızı harekete geçmeye ikna etmeliyiz.” dedi.

Panelin ardından ödül törenine geçildi. CDP’nin global derecelendirme metodolojisine göre değerlendirilen tüm şirketler arasından Arçelik, Aselsan ve Garanti Bankası en yüksek ikinci derecelendirme notu olan ‘A-’ notunu alarak CDP Türkiye 2018 Liderleri olmaya hak kazandılar. Ödülleri, Arçelik adına Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, Aselsan adına Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ve Garanti Bankası adına Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı Yapılandırma Direktörü Emre Hatem aldılar.

Faydalı buldunuz mu?