Basın Bültenleri

Avrupa CFO Araştırması Bahar 2018 

Dijital Dönüşüm Sonuçları

19 Haziran 2018

Deloitte tarafından gerçekleştirilen 7’inci Avrupa CFO Araştırması’nın sonuçlarına ilişkin dijital dönüşüm sonuçları açıklandı. Türkiye’nin de dahil olduğu, Deloitte’un 15 farklı ülkede yer alan firmaları tarafından toplanan verilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan çalışma, 1.162 CFO’nun görüşlerini içeriyor.

Avrupa ülkeleri, henüz dijital teknolojilerde potansiyellerini tam olarak ortaya çıkardıklarını düşünmüyor.

  • Avrupa’da CFO’ların %21’i şirket içindeki süreçleri kapsamlı bir şekilde geliştirmek için dijital kapasitelerini kullandıklarını belirtiyor. Türkiye’de ise bu oran %46.
  • Dijital teknolojileri iş gücüne çevirmek söz konusu olduğunda ise bu oran negatif bir seyir izliyor ve %-4 oluyor. Bu rakam Türkiye’de ise %5.
  • Dijital olgunluğun ilk aşamalarında olan şirket CFO’ların %34’ü, “operasyon ve bakım” giderlerinin dijital dönüşümden en çok yarar sağlanabilecek alanlar olduğunu belirtiyor. Bu şirketlerin CFO’larının yüzde 30’u ise bunu gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Türkiye’de ise CFO’lar bu soruya yanıtı daha çok “dijital gelişim” kapsamında verirken, dijital dönüşümden en çok yarar sağlanabilecek alanlar için %18 ile müşteri hizmetlerini; %11ile ise operasyon ve bakım alanlarını gösteriyorlar.
  • Olgunlaşmakta olan şirket CFO’larının %42’si “satış departmanlarını” dijital girişimlerden en çok yarar sağlayacak departman olarak görürken; erken aşama şirket CFO’ların %24’ü bunu gerçekleştiriyor. Şirketleri, dijital olgunluğu bakımından ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler kapsamında yer alan Türkiye’de ise “satış departmanlarının” dijital girişimlerden en çok etkileneceğini düşünen CFO’ların oranı %16.

CFO’lar strateji ve dijital girişimlerin uygulanması konusunda köprü görevini görüyorlar.

  • CFO’ların ortalama %30’u dijital girişimlerde stratejik bir rol oynadıklarını belirtiyorlar.
  • Olgunlaşmata olan şirket CFO’larının %40’ı stratejik bir rol oynadıklarını belirten; gelişmekte olan şirktelerin CFO’larında ise bu oran %25’tir. Türkiye’de ise bu oran %56.
  • Olgunlaşmakta olan şirketlerin %65’i dijital girişimlerde 2 ve 2’den fazla liderin öncülük ettiğini belirtirken; dijital olgunluğun “erken aşamasında” olan şirketlerin sadece % 25'I bu görüşe katılıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise dijital girişimlerde 2 veya 2’den fazla liderin rol oynadığını belirtenlerin oranı %47’dir.

Şirketler, önümüzdeki 12 ay içinde dijital girişimlere yatırım yapmayı planlıyorlar.

  • CFO'ların %55’I, önümüzdeki 12 ay boyunca dijital girişimler ile ilgili çalışanların eğitimine yönelik yatırımları artırmayı planlıyor. Türkiye’de ise bu oran %66.
  • CFO’ların %15’i önümüzdeki 12 ay boyunca blockchain, bilişsel analitik gibi dönüştürücü teknolojilere daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye’de ise bu oran %44.
  • Yeni gelişmekte olan şirket CFO’larının %34’ü dönüştürücü teknolojilere önümüzdeki 12 ay boyunca herhangi bir yatırım yapmayı planlamadıklarını belirtirken; Türkiye’de ise dönüştürücü teknolojilere yatırım planlamayanların oranı sadece %10.

 

Faydalı buldunuz mu?