Basın Bültenleri

Deloitte 2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri Raporu yayınlandı

Şirketler, Covid-19’u gelişim için fırsat olarak görmeye başladı

Deloitte, 2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri Raporu’nu yayınladı. Bu yıl 11’incisi yayınlanan rapora göre: Covid-19’a en hazırlıklı şirketler, “gelişim” bakış açısına uyum sağlıyor ve şirketi geleceğe hazırlamak için yıkımı bir fırsat olarak değerlendiriyor.

İstanbul – 19 Mart 2021 

Deloitte, bu yıl 11’incisi hazırlanan ‘2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri’ raporunu yayınladı. Türkiye de dahil toplam 99 ülkeyi kapsayan araştırma, Covid-19’un beraberinde getirdiği zorluklarla başa çıkmada temel bir bakış açısı değişikliğinin planlamadan daha önemli olduğu gözler önüne serdi. ‘Şirketler gelişmek için kendilerini nasıl konumlandırabilirler?’ sorusundan yola çıkılarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda ise; Covid-19’a en hazırlıklı şirketlerin, “gelişim” bakış açısına uyum sağladığı ve yıkımı şirketi geleceğe hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin: “İlk şoku atlatan şirketler artık “İşin Geleceği” odağı ile yarınlarını tasarlıyor”

Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, hem dünyada, hem de Türkiye’de “İşin Geleceği”ne yönelik pandemi öncesi başlamış adımların, artık şirketler tarafından çok daha stratejik ve bütünsel bir bakış açısı ile ele alındığını; kurumların bir yandan insan öğesini merkeze koyarken alternatif işgücünün ve teknolojinin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmayı ihmal etmedikleri bir yolda emin adımla ilerlediklerini belirtti. Cem Sezgin’e göre bu dönüşüm yolculuğunda; COVID-19 döneminde verdikleri zorlu sınavla İnsan Kaynakları fonksiyonları başrol oyuncularından biri olmayı başardılar.

Pandemi deneyimi, işin yeniden tasarlanması için bir fırsat

Araştırmaya katılan yöneticiler Covid-19 deneyimlerinin, iş ve işgücü için farklılaştırılmış bir değer yaratması adına insan kaynaklarına yeni bir kapı açtığı görüşünde. Bundan sonraki süreçte işi yeniden inşa etmeye odaklanılması gerektiğine dikkat çeken yöneticiler, sadece IK’nın değil, tüm organizasyonun daha geniş ekonomik ve insani hedeflere doğru ilerlemesi gerektiğini belirtiyor.

2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri raporunda öne çıkan beş işgücü trendi:

 

1)  Zindelik odağında işin yeniden tasarımı: İç içe geçen iş ve özel yaşam

•       Trend: Şirketler, zindeliği iş ve özel yaşama entegre ederek tasarlamalı ve böylece zindeliği iş/özel yaşam dengesinin ötesine taşımalı.

•       İyileşme: İşe paralel programlarla zindeliğin desteklenmesi.

•       Gelişme: İşin, zindeliği işe entegre etme düşüncesi ile tasarlanması.

2)  Yetkinlikleri yeniden geliştirmenin ötesinde: Çalışan potansiyelini ortaya çıkarmak

•       Trend: Şirketlerin hem işin dinamik doğasını hem de çalışanların kendilerini yeniden keşfetme konusundaki dinamik potansiyelini dikkate alan bir işgücü geliştirme yaklaşımına ihtiyaçları var.

•       İyileşme: Çalışanlarının ihtiyaç duyduğu becerileri en iyi şirketlerin bildiğini varsayarak eğitimin yukarıdan aşağıya doğru itilmesi.

•       Gelişme: Çalışanlara ne yapacakları konusunda seçim yapma olanağı sağlanması ve böylece istekleri ve tutkularını organizasyonel ihtiyaçlar ile bütünleştirmelerine izin vererek potansiyellerini açığa çıkarmalarının desteklenmesi. 

3)  Süper ekipler: İşin yapıldığı yer

•       Trend: Şirketler, Covid-19 ile sürekli yıkım içinde başarılı olmak adına ‘ekiplerin’ düşündüklerinden daha da önemli olduğunu gördü.

•       İyileşme: Teknolojinin ekiplerin daha etkin ve verimli çalışması için kullanılması.

•       Gelişme: Teknoloji ve insanı entegre eden süper ekipler oluşturulması ve bu ekiplerin tamamlayıcı yetenekleri ile işi daha insani yaklaşım ve yöntemlerle yeniden inşa etmesi.

4)  İşgücü stratejilerinin yönetilmesi: İş ve işgücü için yeni yönler belirlemek

•       Trend: Şirketlerin, işgücü ile ilgili belirsizlik karşısında hızlı aksiyon almalarına ve yeni yönler belirlemelerine yardımcı olabilecek ileriye dönük iç görülere ihtiyacı var

•       İyileşme: İşgücünün mevcut durumunu tanımlayan metrik ve ölçümlerin kullanılması.

•       Gelişme: İşgücünün gelecekte neler yapabileceğinin anlaşılmasına dayalı olarak daha iyi ve daha hızlı kararları destekleyebilecek gerçek zamanlı işgücü iç görülerine erişilmesi ve bunlara göre hareket edilmesi.

5)  İK profesyonellerine not: İşin yeniden inşa edilmesine geçişi hızlandırmak

•        Trend: İnsan kaynakları fonksiyonları, Covid-19’un zorluklarıyla başa çıkmaları sayesinde sorumluluk alanını kurum genelinde işin yeniden inşa edilmesine genişletme fırsatı elde etti.

•        İyileşme: İşgücünü yönetmek için İK süreçlerini optimize etmeye ve yeniden tasarlamaya odaklanan bir kurum zihniyetine sahip olunması.

•        Gelişme: Benzersiz insan gücünden yararlanmak adına işin yeniden inşa edilmesine öncelik veren bir kurumsal zihniyetin benimsenmesi.

Raporun tamamı için lütfen tıklayın.

Araştırma Hakkında:

Tüm sektörlerden toplamda 6 bin profesyonelin görüşlerini içeren araştırmaya, bu yıl ilk kez 3 bin 630 katılım ile üst düzey yöneticiler, İK yöneticilerinden daha fazla katılım gösterdi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 34’ünü İK, yüzde 66’sını ise diğer iş birimleri oluştururken; sektörlere bakıldığında ise yüzde 20’sini tüketim ve finansal hizmetler, yüzde 14’ünü enerji, doğal kaynaklar ve endüstriyel ürünler, yüzde 11’ini teknoloji, medya ve telekomünikasyon ve yüzde 6’sını da profesyonel hizmetler oluşturdu.

Faydalı buldunuz mu?