Görüşler

Denetim Makaleleri

Finansal tablolarda “Altın Oran”

Hakan Erten

En az 2400 yıldır Da Vinci’den Öklid’e, Pisagor’dan Kepler’e kadar pek çok bilim adamının, ressamın, heykeltıraşın hayranlığını kazanan altın oran, finansal tablolara uygulansaydı acaba sonuç ne olurdu? Son 3 yıllık Türkiye ortalamaları, Standard & Poors 500 (Amerika Birleşik Devletleri – S&P 500), Financial Times 500 (FT 500) ve Fortune Global 500 (FG 500) şirketleri altın oranın neresinde?

 

Finansal tablolarda “Altın Oran”

İç denetimde yeni dönem: Risk Analitiği

Onur Eşin

Son yıllarda şirket iş süreçleri artarak zorlu ve karmaşık hale gelmekte, bu durum da doğru risklere odaklanılması ve kurum içerisinde doğru bilginin elde edilmesi açısından risk analitiği tekniklerinin kullanılması ihtiyacını artırmaktadır. Şirketlerin birçoğu faaliyetlerini geleneksel yöntemler, birbirinden bağımsız birimler ve kurum bazında izlenmeyen veri yönetimi ve analizleri ile sürdürmektedir. Risk analitiği bu sorunu, iç ve dış veri kaynaklarını bütünsel bir yaklaşımla ileri düzeyde analitik araçlarla inceleyerek şirketlerin potansiyel risklerini kritik bir tehdit oluşturmadan önce bir erken uyarı sistemi olarak çözmektedir. Günümüzde risk analitiği teknikleri, riskin daha önce olmadığı kadar kesin bir şekilde ölçülmesini, niteliksel olarak tarifini ve hatta öngörülmesini mümkün kılmaktadır. Analitik uygulamalar, kurumun farklı bölümlerdeki risk kollarını tek bir platformda toplayarak risk ölçümünde bütünlük sağlamakta olup bu doğrultuda yöneticilere riskin doğru şekilde tespiti, anlaşılması ve ortaya koyulması için etkili risk yönetimi koşulları sağlamaktadır.

İç denetimde yeni dönem: Risk Analitiği

Türkiye’de reel sektörün 19 yıllık finansal analizi

Hakan Erten

Geride bıraktığımız 19 yılda gerek dünyada gerekse ülkemizde baş döndürücü gelişmelere tanık olduk. Küresel krizler dünya ekonomisinin rotasını belirlerken, Türkiye’deki gelişmeler de şirketlerin finansal tablolarının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Türkiye’de faaliyet gösteren yedi binden fazla şirketin 1996-2014 yılları arasındaki finansal verilerinin incelenmesi bu çalkantılı dönemin mihenk taşlarına ışık tutuyor.

Türkiye’de reel sektörün 19 yıllık finansal analizi
Faydalı buldunuz mu?