sting of green diamonds

Görüşler

IAS Plus

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Cep Kitapçığı - 2015

Bu kitapçıkta IFRS kapsamında Temmuz 2015’e kadar olan en güncel bilgiler yer almaktadır.

116 sayfalık rapor kapsamında aşağıdaki konulara değinilmektedir:

·         Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) yapısı, üyeliği, kanuni prosedürleri, iletişim bilgileri ve tarihsel gelişimi.

·         UFRS’nin dünyada kullanımı (Avrupa, Asya, ABD ve Kanada’daki güncel gelişmeler)

·         En güncel tebliğler

·         Finansal Raporlama için kavramsal çerçeveler ve mevcut standartlar ile ilgili yorumların kapsamlı özetleri

·         Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun planladığı projeler ve mevcut yürüttüğü araştırmalar

·         UFRS Yorumlama Komitesinin gündem konuları

Ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ile ilgili diğer detaylı bilgiler.

IFRS in your pocket 2015
Faydalı buldunuz mu?