Görüşler

UMSK yeni kiralama işlemleri standardını yayınladı! 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardı yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için bir çok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını  gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerli olacaktır. UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulama mümkün olacaktır.

 

UFRS 16 “Kiralama İşlemleri”
Faydalı buldunuz mu?