Hizmetlerimiz

Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Şirketlerin sosyal, çevresel ve ekonomik unsurlar çerçevesinde Sürdülebilirlik Raporunun GRI kapsamında hazırlanması ile ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Sürdürülebilirlik Denetimi

Cdp Programı Derecelendirme Sponsorluğu

Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi) derecelendirme sponsorluk hizmeti verilmesi.

Sürdürülebilirlik Mevcut Durum Analizi

Entegre Raporlama Danışmanlığı

Şirketlerin performans, strateji ve hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığını ortaya koyan Entegre Rapor hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi.