Hizmetlerimiz

Diğer Danışmanlıklarımız

Stok ve Sabit Kıymet Sayımı

Finansal yıl sonlarında ya da gereklilik durumunda ara dönemlerde Şirket(Grup) stoklarının sayımı, fiziksel durum incelemesi, dökümante edilmesi ve takibi konularında destek verilmesi.

Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama

Şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik veya TTK tarafından hazırlanması zorunlu olan Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve kontrolü konusunda destek verilmesi.

Geçici Personel Tedarik Hizmetleri

Şirket içinde proje bazlı ya da dönemsel şartlarda meydana gelebilecek personel ihtiyacının karşılanması (Outsourcing).

Bayi / Tedarikçi Denetimi

AVM Ortak Alan Denetimi

AVM Ciro Bazlı Müşterilerin Denetimi

Sözleşmeleri uyarınca kira bedelleri, yaptıkları ciro’ya endeksli olan kiracıların cirolarının incelenmesi(Analitik inceleme, Detay inceleme gibi). Ciro kira bedeli kayıtlarının IFRS 16 standardına uygun bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve dökümante edilmesi.

Subject Matter Expert Danışmanlığı

Muhasebe Politikaları Çevirisi (Türkçe – İngilizce)

Şirketlerin rapolama sürecinde uyguladıkları muhasebe politikalarına yönelik çeviri hizmeti.

Aile Şirketleri ve Kobi Faaliyetleri

Aile şirketleri ve kobi’lerin kurumsallaşma süreçlerine destek sağlanması ve kurumsallaşma sonucu doğacak ihtiyaca yönelik muhasebe ve süreç danışmanlığı.