Deloitte'ta Çalışmak

İş Görüşmesinde Yetkinlikler

1960’lı yılların sonunda gerçekleştirilen bir çalışma bu konunun dikkat çekmesini sağlar. A.B.D Hükümeti, dış ülkelerde görevlendireceği diplomatların seçiminde sorunlar yaşamaktadır. Modern bir diplomatın politika, ekonomi, Amerikan Tarihi ve benzeri konularda başarılı olması beklenmektedir. Ancak bu konulardaki akademik başarı ve işe giriş testleri sonuçları, diplomatların gelecekteki başarı düzeyini tahmin etmeye olanak vermemektedir.

Peki diplomatların işteki başarısını ne olanaklı kılmaktadır? Diplomat seçimi yapanlar, başarılı olacak diplomatları nasıl önceden belirleyebilecektir?

Bu konuda çalışma yürüten danışmanlık ekibi diplomatlar arasında üstün performans gösteren ve vasat performans gösterenlerden iki örneklem grubu oluşturur. Yapılan bilimsel karşılaştırma sonrasında bu iki grubu birbirinden ayıran karakteristiklerin bir çoğunun akademik olmayan nitelikler olduğu ilgi uyandırmıştır. Politik ilişkiler ağını hızla öğrenme, kültürler arası duyarlılık, başkalarına yönelik pozitif beklentilere sahip olma gibi karakteristikler – ki bunlara şimdiden YETKİNLİKLER diyebiliriz – bunlardan bazılarıdır.

Çalışma 1980’li yıllarda yönetsel işlere uygulanarak iş dünyasına taşınır. 1990’lı yıllarda iş dünyasında yetkinlik kavramı popülerlik kazanır. 1996 yılında American Compensation Association tarafından 426 organizasyon ile yapılan bir çalışma, organizasyonların %80’inin bazı yetkinlik uygulamaları olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde bu konudaki uygulamalar diğer insan kaynakları uygulamaları ile entegre edilmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Hayattaki / işteki başarı, geleneksel bilgi ve beceri testleri ile ölçülebilir mi?

Üstün ve vasat performansı birbirinden farklılaştıran, gözlemlenebilir ve ölçülebilir tüm bireysel karakteristikler – ki tavırlarımız, değerlerimiz, kişilik özelliklerimiz, güdülerimiz ve nihayet bilgilerimiz, davranışsal ve zihinsel becerilerimiz - bu kapsamda değerlendirilebilir.

Yetkinlikler başarının altında yatan bireysel karakteristiklerdir.

Örneğin problem çözme yetkinliklerinin önem kazandığı işler için analitik düşünme, kavramsal düşünme gibi yetkinlikler ön plana çıkarken; yönetsel yetkinlikler sergilemek gerektiren işlerde takım çalışması, başkalarını geliştirme, direktif verme gibi yetkinlikler; başarı motivasyonunun üst düzeyde olması gereken işlerde başarı motivasyonu, kalite ve düzen kaygısı gibi yetkinlikler önem kazanmaktadır.

Peki Nedir Bu Yetkinlik?

 Hiç şüphesiz ki farklı işlerde ve organizasyonlarda farklı yetkinlikler, üstün performansı beraberinde getirmektedir. İyi haber şu ki birçok organizasyon kendileri için önemli yetkinlikleri – bu isim altında olmasa dahi - kurumsal web sayfalarında veya çeşitli yayınlarda ilgilenenler ile paylaşmaktadır. Dolayısı ile bir iş görüşmesi öncesinde şirketi araştırırken önem verdikleri yetkinliklere de ulaşabilirsiniz.

Bir denetçiyi ele alalım. Denetçimiz işin niteliği gereği değişen takımlar ile ve değişen sürelerde farklı müşterilerde görev yapmaktadır. Takım çalışması bir denetçi için olmazsa olmaz bir yetkinlik diyebilir miyiz? Yanıt, tabi ki evet. Denetçi yalnız ve rekabet ederek çalışma yerine başkaları ile yardımlaşma, birlikte çalışma, bir takımın üyesi olma yetkinliğini sergilediği ölçüde işinde başarılı olur. Denetçi sırasıyla grubu ile bilgi paylaştıkça, onlar ile ilgili pozitif beklentilerini ifade ettikçe, onları cesaretlendirerek kendilerini önemli ve kuvvetli hissetmelerini sağladıkça kendisinin ve takımının başarısını yukarı çeker.

İş Görüşmelerinde Önemli Yetkinlikler

Bir yetkinliğe sahip olduğunuzu ortaya koymanın en iyi yolu bu yetkinliği sergileyerek başarılı olduğunuz bir deneyiminizi görüşmeci ile paylaşmaktır. Görüşmeci burada anlattığınız hikayenin akıcılığından sıyrılıp sergilediğiniz yetkinliğin düzeyini analiz edecek bilgi ve tecrübeye sahiptir. Yeni mezun arkadaşlarımız staj vb. çalışmalardaki başarı hikayelerini; eğitim ve eğitim dışı etkinliklerini bu kapsamda gözden geçirebilir.

Vak’a çalışmaları da arzu edilen yetkinliğin doğrudan sergilenmesi ile ortaya konduğu etkinliklerdir. Bireysel olarak veya takım olarak vak’anın başarı ile çözülmesi önemlidir. Ama daha da önemlisi bu deneyim sırasında sergilenen analitik yaklaşım, takım çalışması, düzen kaygısı ve benzeri yetkinliklerdir. Zaten vak’alar da organizasyon için önemli yetkinliklerin sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Organizasyonlar, görüşmeler ve vak’a çalışmaları dışında bu amaç doğrultusunda geliştirdikleri anketler, testler ve değerlendirme merkezleri gibi farklı uygulamalar ile de adayların yetkinlik düzeylerini anlamaya çalışmaktadır.

Yetkinlik Nasıl Sergilenir?

Faydalı buldunuz mu?