Görüşler

Deloitte 2019 Küresel Blok Zincir Araştırması

Blok zincir yepyeni bir döneme giriyor. Yöneticiler artık daha zor, daha detaylı, ayakları yere basan ve daha pragmatik sorular soruyor. Sorular artık “Blok zincir işe yarayacak mı?” sorusundan ziyade “Biz blok zincirden nasıl faydalanabiliriz?” sorusuna dönüşmüş durumda.

Blok zincirin erken döneminde görülen şüphe tamamıyla yok olmuş durumda ve blok zincir artık endüstrilerde karşılaşılan sorunlara pragmatik çözümler sunan bir araç olarak kendisini kabul ettirmeye başlamakta. Teknoloji odaklı çözümlere yabancı olan iş insanları da bu yeni teknolojinin dönüşümsel ve geniş etkisinin önemi kabul etmekte. Henüz potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirememiş olsa da araştırmaya katılan yöneticilerin blok zincirin yeni ve gelişen kullanım alanları olacağına dair inançları tam.

Araştırma açıkça değişen bu düşünce yapısını ve blok zinciri çevreleyen pragmatizm ve olgunlaşmayı sektör yöneticilerinin fikirlerini baz alarak ortaya koyuyor.

Faydalı buldunuz mu?