Deloitte Insights

Deloitte 2020 Küresel Blok Zincir Araştırması

Küresel Blok Zincir Araştırması, blok zincirin kuruluşlar için deneysel, dönüştürücü bir teknolojiden gerçek bir stratejik önceliğe gelene kadarki etkileyici evrimini ortaya koyuyor.

Anket, 14 ülkede yaklaşık 1.500 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti. Bu araştırma, blok zincirinin kullanışlılığı hakkındaki ilk şüphelerin azaldığını ve iş dünyası liderlerinin blok zinciri artık örgütsel yeniliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini gösteriyor. Raporun öne çıkan bulguları ise şöyle:

• Global katılımcıların %39’u zaten blok zinciri üretime dahil etti.
• Katılımcıların %55’i blok zinciri temel stratejik öncelik olarak görüyor. Bu oran 2019 ve 2018 yıllarında sırasıyla %53 ve %43 olarak belirlenmişti.
• Ankete katılanların yaklaşık %89'u dijital varlıkların önümüzdeki üç yıl içinde endüstrileri için önemli olacağına inanıyor.
• Katılımcıların yüzde seksen ikisi, geçen yıl %73'e kıyasla blok zincir uzmanlığına sahip personel işe aldıklarını veya önümüzdeki 12 ay içinde bunu yapmayı planladıklarını söylüyor.
• Katılımcıların %83’ü, şirketlerinin blok zincir kullanmazlarsa rekabet avantajlarını kaybedeceklerini belirtiyor.
• %70, blok zincir ve dijital varlık çözümleri konusunda düzenleyici çevrenin hızla değiştiğini söylüyor.

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Danışmanlık hizmetleri ortaklarından Gökay Özdemir:

20 yıl önce bir teknoloji deneyi olarak doğan blok zincir, ancak son 5 yıl içinde yaygınlık kazanan kavram kanıtlama çalışmalarına, geride bıraktığımız 1-2 yılda ise pilot projelere dönüşerek birçok kurum için uygulamalı ilgi alanı olmaya başardı.

Günümüzde ise tüm altyapıları ve iş yapış biçimlerini kökten etkileme potansiyeli olan bir değişim dalgası olarak ön plana çıkmaya hazırlandığını açıkça söyleyebiliyoruz.

Uygulamanın ve kullanıcılarının ilerlemesini çıplak göz ile göremiyor veya hissedemiyor olsak da, blok zincirde öncülük yapan kurumların yeni liderler olarak karşımızda belirecekleri bir gerçektir.

Yakın geleceğin iş yapış modellerini; iç görü, bilgi ve bulgularıyla yönlendirecek olan blok zincir, küresel dijital kimlik, uyum, muhasebe, denetim, iç kontrol, vergi ve finansal raporlama, küresel ticaret ve anlaşmalar gibi güvenin merkezde ve çok taraflı mutabakatın etken olduğu birçok alanda, verimlilik ve şeffaflık noktasında etkin rol oynayacaktır.

Özellikle gelişmiş ülkelerin yönetimleri bizzat konuya dâhil olarak, öncü kurumlara, ön plana çıkıp blok zincir uygulamalarında yol kat etmeleri ve önce ulusal daha sonra uluslararası uygulamalarda liderlik etmeleri için çok ciddi teşvik, yatırım ve koordinasyon imkânları sağlanmaktadır.

 

Faydalı buldunuz mu?