Analizler

Abdi İbrahim’in Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Etkisi

Abdi İbrahim, Türk ilaç sektörüne ve ülke ekonomisine katkısını ortaya koyduğu sosyoekonomik etki raporunu açıkladı. Deloitte tarafından hazırlanan ve şirketin 2020 yılı Türkiye faaliyetlerini kapsayan “Değişen Dünyanın İyileştiren Gücü Abdi İbrahim’in Türkiye’deki Sosyoekonomik Etkisi” isimli rapora göre Abdi İbrahim Türkiye ekonomisine 645 milyon dolarlık katma değer sağlarken, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 20,000 kişiye istihdam yaratıyor.

Tedarik zinciri dahil 20 bin kişilik istihdam

Abdi İbrahim, 3.918'i Türkiye'de olmak üzere dünyada doğrudan 4.452 kişiye istihdam sağlarken, dolaylı olarak tedarik zinciri üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere toplam 20 bin kişiyi istihdam ediyor.  Kadınların iş hayatına katılımını artırma çalışmaları kapsamında, kadın çalışanlar Abdi İbrahim’in Türkiye’de sağladığı doğrudan istihdamın yüzde 31'ini, yönetim ekibinin ise yüzde 37'sini oluşturuyor.
 

Yıllık etkinin 2023 itibariyle yaklaşık 2 kat büyümesi öngörülüyor

Şirketin yerel operasyonları sonucunda ekonomiye 25 milyon dolarlık vergi katkısı sağlayan Abdi İbrahim, küresel pazar liderleriyle ortaklık kurarak ülkemize 70 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmasını sağladı. Uluslararası pazarlardaki etkin dağıtım ağı üzerinden de 60’tan fazla ülkeye yurt dışı satışlar hariç olmak üzere 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.  Yerli ve sürdürülebilir tedarik zinciri çalışmaları ve yeni yatırım planları ile bu yıllık etkinin 2023 itibariyle yaklaşık 2 kat büyümesi öngörülüyor.

Faydalı buldunuz mu?