Görüşler

E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici davranışlarında değişim ve dijitalleşme

TÜSİAD işbirliği ile hazırlanan “E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici davranışlarında değişim ve dijitalleşme” raporu tanıtıldı. Raporda dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri ve ekosistem incelenirken, sosyal ticaret, etkileyici pazarlama, doğrudan tüketiciye satış, e-ihracat ve Çin pazarı gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmeler de sunulmuştur. Raporda öne çıkan bazı bulgular ise;

• İnternet penetrasyon oranı %90’lara yaklaşan gelişmiş ülke oranlarıyla karşılaştırıldığında, 2016 yılında Türkiye’de %58 olan internet penetrasyonu hızla yükselmiş ve 2020 itibarıyla %78 seviyesine ulaşmıştır.
• Mobil cihazların e-ticarete etkisi sadece kullanıcı ve tüketici tarafında değil üretici ve sağlayıcılar tarafında da katkı sağlamaktadır.
• Türkiye’de 2015 ve 2020 yılları arasındaki hanehalkı cihaz sahiplik oranlarına bakıldığında en büyük sıçrayışın akıllı telefon ve tabletlerde olduğu görülmektedir.
• 2020 yılında küresel olarak 3,6 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunmakta olup 2025 yılında ise bu rakamın 4,41 milyar olması beklenmektedir.
• Dünyada 16-64 yaş aralığındaki kullanıcılar internette günlük ortalama 6 saat 54 dakika geçirirken, sosyal medya da geçirilen süre 2 saat 25 dakika ile ölçülmektedir.
• 2020 yılında dünya genelinde yapılan e-ticaret ödemelerinin %44,5’i dijital/mobil cüzdan ile yapılmıştır. 2024 yılına gelindiğinde dijital/mobil cüzdan ile ödemelerin %51,7 düzeyinde olması beklenmektedir.
• Türkiye’de mobil temassız yapılan ödeme işlem adeti; 2020 yılında 10 milyon 281 bin, 2021 yılında Aralık ayına kadar olan 11 aylık dönemde ise bu rakam 18 milyon 701 bin
• 2020 yılı itibarıyla Çin 2,29 trilyon ABD Doları tutarında e-ticaret satışı ile e-ticaret pazarının en güçlü oyuncusudur. Onu 794,50 milyar ABD Doları ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Ardından İngiltere, Japonya, Güney Kore ve Almanya gelmektedir.
• Dünyada son 5 yılda katlanarak büyüyen e-ticaret hacmi, COVID-19 ile birlikte beklentilerin üzerine çıkmış ve rekor düzeylere ulaşmıştır.
• Türkiye’de elektronik satış yapabilen şirketlerin sayısında artış yaşanması için KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve bu konuda olgunluk düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir.
• 2021 yılının ilk yarısında ülkemizde e-ticaret hacmi 161 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre %49 oranında artış gerçekleşmiştir
• 2019’dan 2020 yılına geçerken en fazla artış gösteren kategorinin %283’lük bir artış ile gıda süpermarket olduğu görülmektedir.
• 2020 itibarıyla çevrimiçi gıda alışverişi harcamaları, ABD’de %54 büyüyerek 95,8 milyar Amerikan Doları olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam toplam e-ticaret harcamalarının %12’sine, gıda alışverişi harcamalarının %7,4'üne denk gelmektedir.
• 2020 yılının son yarısında Türkiye’nin e-ihracatı 1,42 milyar ABD Doları olarak kaydedilmiştir.
• Türkiye’nin en çok sınır ötesi e-ticaret yaptığı ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere’dir.
• Türkiye e-ihracat kapsamında gönderilerde en çok satış yapılan ürün kategorileri; hazır giyim, ev eşyaları, süsler ve aydınlatma cihazları, otomotiv ürünleri olarak sıralanmaktadır.

Faydalı buldunuz mu?