Deloitte Insights

Yıkıcı jiu-jitsu: Tehditleri yok etmek için gerekli öngörü ve cesaret

Günümüz şirketleri yıkıcı tehditlerle her zamankinden daha fazla karşılaşıyor ve bu onları olduğu kadar tüm endüstriyi tehdit ediyor.

Bu tarz bir pazar dinamiğiyle karşılaşan CEO’lar ofansif bir konum alarak rakipleri ileri taşıyan bu momentum anlamalı ve bu momentumdan faydalanarak bir üstünlük yaratmalıdır. Deloitte bu yaklaşıma yıkıcı jiu-jitsu adını veriyor.

Deloitte raporu CEO’ların bu yeni metodu kullanarak rakiplerin gerçek anlamdaki yıkıcı iş modellerine karşı kendilerini nasıl savunabileceğini ve bu inovasyonu nasıl kendileri lehine çevirebileceğini derinlemesine tartışıyor. Rapor, CEO’ların sürprizlere karşı hazır olmak ve kendilerine yöneltilen tehditlere eşdeğer yeni yanıtlar verebilmek için sahip olması gereken özelliklerle birlikte hangi uygulamaları ve düşünce yapısını benimsemeleri gerektiğini de açıklıyor.

Faydalı buldunuz mu?