Deloitte Insights

Dijital stratejiye farklı bir bakış: Yapışkan bant kılavuzu

4 yıl süren ve yaklaşık 16.000 katılımcıyla gerçekleşen araştırmaya dayanan 2019 tarihli Teknoloji Yanılgısı kitabı dijital dönüşümün insani ve organizasyonel boyutlarını inceliyor –Çalışanlar ve liderler dijital teknolojilerin kurumlarına katacağı potansiyel değerleri elde etmek için neler yapabilir?

Bu makale dijital stratejinin bir kurumun değişen çevreye adapte olmasını sağlayarak sürdürülebilir rekabet avantajını nasıl elde edebileceğini açıklıyor. Sağlarlık teorisine dayanan makale, teori yardımıyla organizasyonların proaktif şekilde dijital strateji geliştirme süreçlerine yardımcı olabileceğini belirtiyor.  

Makale ayrıca sağlarlık perspektifinin sadece teknolojiye sahip ve uyguluyor olmanın rekabet avantajı elde etmede yeterli olamayacağını belirtiyor ve gizli progresif hatalı ve kolektif sağlarlıkların nasıl tanınabileceğini açıklıyor.

Faydalı buldunuz mu?