Analizler

Google ekosisteminin Türkiye’de oluşturduğu sosyo-ekonomik değer

2021 yılı verilerini inceleyen sosyo-ekonomik etki analizi raporu

Google ürün ve hizmetlerinden oluşan ekosistemin ekonomik büyüme ve sosyal refaha etkilerini ortaya koymak ve anlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu Deloitte tarafından “Google Ekosistemi Sosyo-Ekonomik Değer Raporu” gerçekleştirildi. Raporun sonuçlarına göre Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer, 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına denk geldi. 2018’de yapılan rapora kıyasla Google’ın ekonomik katkısı 3.3 kat artarken ve bu katkının 2025’te 1,1 trilyon TL’yi aşmasını bekleniyor. Google ürün ve hizmetleri işletmelerin verimliliğini, üretkenliğini artırarak ve maliyet tasarrufu sağlayarak ekonomik büyümeyi desteklerken, tüketici refahına olumlu etkisi ve kullanıcılara sağladığı zaman tasarrufu, kolaylık ve eğlence gibi özelliklerle de sosyal refahın artmasını mümkün kılıyor.

Raporun öne çıkan bulguları

● Google ürünleri aracılığıyla desteklenen istihdam, 2021 yılında 1.9 milyona ulaşırken, 2025 yılında bu rakamın 2.3 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

● Google reklam ekosisteminin oluşturduğu ekonomik katkının önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de iki katından fazla artması bekleniyor.

● Google reklam ürünleri sayesinde fiziksel mağaza müşterilerinde yüzde 25 artış yaşandı.

● İşletme anketine göre 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletme İşletme Profili kullanımı ile ek gelir artışı elde etti.

Raporun metodolojisi hakkında

Deloitte tarafından gerçekleştirilen Google ekosisteminin Türkiye’de oluşturduğu sosyo-ekonomik değer araştırması; ekonomik modeller, şirket görüşmeleri ve Akademetre tarafından yürütülen anket çalışmaları gerçekleştirilerek sonuçlandırıldı. Şirket görüşmelerinde 8 farklı sektörden 12 şirketle görüşmeler yapıldı, vaka incelemeleri gerçekleştirildi. Anket çalışmaları içinse işletme anketlerinde 400 işletme, tüketici anketlerinde 1000 tüketici araştırmaya katıldı.

Faydalı buldunuz mu?