Görüşler

Tüketiciler Değişiyor, Ama Belki de Düşündüğünüz Gibi Değil

Ekonomik ve pazar dinamikleri girdapları tüketici davranışını etkiliyor

Günümüz tüketicileri, ırk, etnik köken, eğitim, gelir ve kırsal-kentsel konut gibi ayrımlar nedeniyle hiç olmadığı kadar çeşitli. Bu demografik farklılıklar, “ortalama tüketici” olarak adlandırılan ve giderek artan ihtiyaçlara sahip farklı tüketici alt kümelerinin doğmasına neden oldu. Aynı zamanda, başta teknolojik faktörler nedeniyle, pazara giriş önündeki engeller keskin bir şekilde azaldı, daha hedefli tekliflerle niş pazarlar yaratan birçok küçük işletme ortaya çıkmasına neden oldu ve tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak yeni kanalların ve seçeneklerin çoğalmasını sağladı.

Deloitte’un son araştırmasında 4.000'den fazla tüketiciden ve sektördeki kilit yöneticilerden elde edilen birincil veriler, tüketici konum bilgileri ve kredi kartı işlemleri analiz edildi. Tüketicilerin mevcut durumu ve davranışları ve davranış kalıplarındaki nüansları belirlemek için görünenin ötesine bakıldı. Ayrıca, tüketicilerin nerede yaşadıkları, etnik kökenleri, ekonomik şartları ve sağlık durumları gibi faktörlerin tüketici davranışlarında değişikliklere neden olup olmadığını anlamak için diğer nüfus demografisi kategorileri ve bölgesel değişiklikler de araştırıldı.

Faydalı buldunuz mu?