Deloitte Insights

Yeni işbölümü: Teknolojiyle evrilen ilişkimiz üzerine

Yararlı bir teknolojinin dönüştürücü etkisi olması için onun üstünlüğünü kabul etmek ve ona etkin bir kullanım alanı sunmak tek başına yeterli olmaz. Teknolojinin duygusal olarak kabul edilip sosyal olarak da onaylanması gerekir. Bugün yapay zeka ile ilgili de benzer bir yol ayrımındayız.

Robotların işlerimizi elimizden alacağına dair korkularımız mevcut sosyal normlarımız ve davranışlarımızla da birleşince yapay zeka temelli araçlardan yararlanarak sorunları tanımlamamıza ve çözmemize engel oluyor olabilir mi?

Deloitte’un yeni raporu teknolojiyle olan araçsal ilişkimize ve sezgisel bir teknoloji olan yapay zekayı kullanırken yaşadığımız ikileme odaklanıyor. Rapor insan ve makine arasında otoritenin paylaştırıldığı ve insan ve makine davranışlarının karmasını temsil eden dokuz farklı durum aracılığıyla bu ikilemi çözmeye çalışıyor.

Raporu inceleyerek insanların ve makinelerin güçlü yanlarından nasıl daha fazla faydalanılarak yeni bir işbölümü yapılabileceğini ve böylelikle yapay zekanın karar verme sürecinden nasıl daha fazla faydalanabileceğimizi öğrenebilirsiniz. 

Faydalı buldunuz mu?