Görüşler

Dijital Dönüşüm Endeksi

Stratejii, işgücü ve teknoloji uyumunu sağlamak

Deloitte’un bu yeni raporu geçtiğimiz 2 sene içerisinde dijital teknolojiler ve değişen iş yapış biçimlerimizin yarattığı dönüşüme kurumların nasıl yanıt verdiğini inceliyor. Dijital Dönüşüm Endeksi, Deloitte’un yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu  inovasyon ve geleceğin işi araştırmasını temel alarak “Dijital Olgunluk” fikrini inceliyor.

Dijital olgunluk sadece teknoloji ve teknolojinin bize sundukları değildir. Dijital olgunluğa erişmiş şirketler stratejilerini, kurum kültürlerini ve mevcut işgüçlerini uyumlu hale getirerek süregelen teknolojik gelişmeleri kendilerine adapte etme becerisine sahip kurumlardır. Rapor detaylı şekilde bu kurumları diğerlerinden ayıran özellikleri tasvir ediyor.

Faydalı buldunuz mu?