Görüşler

2022 Tüketici Ürünleri Sektör Görünümü

Tüketici ürünleri (TÜ) sektörü için önümüzdeki yıl güçlü bir finansal performans beklenebilir. Deloitte’un 2022 genel görünüm anketine katılan üst düzey yöneticilerin geçtiğimiz seneyle ilgili en büyük hedefi daha fazla gelir elde etmek olmuştur (%93). Şirketlerin önceki yılın belirsizlik sürecinde üstlendikleri "her koşulda işe yarayacak eylemler" karşılığını vermektedir. Ankete katılan TÜ şirketlerinin en az yarısı artan maliyetlere rağmen faaliyet kar marjlarının yükselmesini beklemektedir. Bu da son müşteriler için fiyat artışına yol açan bir ortam anlamına gelmekte olup halka açık şirketlerin üçte ikisinin halihazırda pandemiden önceki seviyelere göre daha yüksek kar marjı açıklamasında büyük bir etken olarak göze çarpmaktadır.

Ancak 2022 bazı önemli zorlukları da beraberinde getirecek gibi görünmektedir. Tedarik zinciriyle ilgili sorunların tamamen veya hızlıca çözülmesi mümkün görünmemektedir, iş gücünü bulmak ve korumak zordur ve her türlü maliyet hızla artmaktadır. Bunların tümü sektörün istenen büyümeye ulaşabilmesini engellemektedir. Örnek vermek gerekirse, ankete katılan on üst düzey yöneticiden dokuzu tedarik zinciri sorunlarını büyümenin önündeki en büyük tehdit olarak belirtmiştir. Bunun yanı sıra, on yöneticiden altısı iş gücü eksikliğinin (ve bundan bağımsız olarak enflasyon baskılarının) bu yılki büyümeyi şimdiden tehdit ettiğini dile getirmektedir. Bu engellerin üstesinden gelmek 2022'nin başarılı geçmesi için son derece önemli olabilir.

Tüketici ürünlerinde faaliyet gösteren şirketler sektördeki zorluğu bu şekilde değerlendirmektedir. Tüketiciler, perakende iş ortakları ve çalışanlar açısından bakıldığında ise durum daha farklı olabilir. Bu kilit paydaşlar, TÜ sektörüne yönelik mevcut engellerin anlaşılması için daha temel bir bakış açısına sahiptir: Güven.

Faydalı buldunuz mu?