Analizler

COVID-19 Turizm ve Konaklama Sektörü Duyarlılık Araştırması

Karşılaştırmalı Yönetici Özeti - Türkiye ve Avrupa

Deloitte olarak, COVID-19’un turizm ve konaklama sektörü üzerindeki etkisini tespit etmeye yardımcı olmak için, Türkiye’de ve Avrupa’da turizm sektörü üst düzey yöneticileri arasında salgına olan duyarlılığın periyodik bir araştırmasını yapıyoruz.

Bu raporda yer alan araştırma sonuçları, Türkiye’den 59 ve Avrupa’dan 147 olmak üzere toplam 206 turizm ve konaklama sektörü üst düzey yöneticisinin Nisan 2020’de verdiği yanıtlarına dayanmaktadır.

Raporumuzda, Türkiye’deki sektör yöneticileri arasında yapılan araştırma sonuçları ile Avrupa’daki otel yöneticileri arasında yapılan araştırma sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Faydalı buldunuz mu?