Görüşler

Tüketici ürünleri sektöründe iş modeli inovasyonu

Tüketici ürünleri şirketleri sıra dışı bir performans sergileyebilmek için şirketlerini nasıl yapılandırabilirler?

Tüketici ürünleri şirketleri ve perakendeciler, kökten bir değişime sürükleyen hızla değişen teknolojiler, demografik değişimler, değişen tüketici tercihleri ve ekonomik belirsizlikler ile karşı karşıya. Rapor sektörde “sıra dışı şirketleri” diğerlerinden ayıran dört konu ele alınmaktadır.

Tüketici ürünleri şirketleri ve perakendeciler hızla değişen teknolojiler, demografik değişimler, değişen tüketici tercihleri ve ekonomik belirsizlikler ile karşı karşıyalar. Bu sebeple de, günümüzde şirketler çok daha sık ve köklü bir şekilde değişimi göz önünde bulundurmalılar. Bu trendlere karşı gerekli aksiyonların alınmaması, sadece geçmiş karlı büyüme kaynaklarını zora sokmakla kalmayıp, aynı zamanda geleneksel tüketici ürünleri iş modellerinin de geçerliliğini ortadan kaldırabilir.

Şimdiye kadar üst düzey yöneticiler evrensel bir şekilde, şirketlerinin sadece ürün ve hizmet seviyesinde değil aynı zamanda iş modeli seviyesinde de inovasyona odaklanmaları gerektiğini benimsemiş durumda. Değişimin yavaş ve piyasaların sabit olduğu bir dönemde bir şirketin nasıl değer yarattığını ve bu değeri nasıl sunduğunu yeniden değerlendirmek öncelik değilken, değişimin ve yıkıcı yeniliklerin çok hızlı yaşandığı bu dönemde bir öncelik haline gelmeli.

“Sıra dışı şirketleri” ve onları neyin farklı yaptığını anlayabilmek için dünya genelinde 97 tüketici ürünleri şirketi analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda “sıra dışı şirketler” adı verilen, 10 yıl boyunca sektördeki diğer şirketleri performans açısından sürekli şekilde geride bırakan küçük bir grup şirket tespit edilmiştir. Yöneticiler ve yatırımcılar için iyi haber, farklı endüstrilerde (kişisel bakım, yiyecek, içecek, vb.), farklı ölçekteki şirketlerde ve farklı iş modellerinde şirketinizi diğer şirketlerden ayıracak bir performans göstermenin mümkün olmasıdır.  Peki bu nasıl yapılabilir?

“Sıra dışı şirketleri” diğerlerinden ayıran dört başlık bulunuyor:

·         Tutarlı bir iş ve faaliyet modeli yaratarak yoğun bir şekilde en iyi yaptıkları şeye odaklanırlar

·         Üç ana iş modelinin biriyle değer yaratırlar – Operasyonel Mükemmeliyet, Ürün/Marka Liderliği veya Müşteri Odaklılık

·         İş modelinin bir parçası olarak birlikte çalışan bir dizi kritik ve farklılaştırıcı yetkinlik seti geliştirirler

·         Farklılaştırıcı yetkinlikleri aynı sektördeki diğer şirketlere göre daha fazla olgunlaştırırlar

Tutarlı bir iş modeli bir şirketin kaynaklarını, dikkatini ve zamanını en verimli şekilde kullanır. Sermayeyi ve harcamaları daha dikkatli ve efektif bir şekilde dağıtarak, şirketler fark yaratacak ve piyasada kazanmalarını sağlayacak yetkinliklere daha fazla odaklanabilirler. Peki tutarlı bir iş modeli nasıl yaratılır?

Tutarlı bir iş modelinin sağlayacağı potansiyel faydaları ortaya çıkarabilmek için dört adım atmalısınız: mevcut iş modeli tasarımınızı gözden geçirin, birbirini güçlendiren ve farklılaştırıcı beş ila altı yetkinliği önceliklendirin, bu yetkinliklerde dünya standartlarına ulaşmak için neler gerektiğini tanımlayın, hızlıca dönüşümü gerçekleştirerek değişimi sağlayıp test edin.

Tüketici ürünleri sektöründe iş modeli inovasyonu
Faydalı buldunuz mu?