Görüşler

Deloitte tüketici değerlendirmeleri

Dijital öngörüler 2014

Deloitte Tüketici Değerlendirmeleri: Dijital Öngörüler 2014 raporu 2014’de dijital tüketici pazarını dijital teknoloji alanında büyük oranda etkileme gücüne sahip dört temel konuya odaklanmaktadır.

Deloitte Tüketici Değerlendirmeleri: Dijital Öngörüler 2014 raporu 2014’de dijital tüketici pazarını dijital teknoloji alanında büyük oranda etkileme gücüne sahip dört temel konuya odaklanmaktadır.

Teknoloji trendlerinin etkileri artık her alanda fazlasıyla hissedilmektedir. Mobil teknolojilere olan bağımlılık ciddi oranda artmıştır ve tüketiciler artık yaşamlarının daha büyük bir kısmını mobil ve online olarak geçirmektedir. Dijital teknoloji ile olan bu bağ tüketiciyi güçlendirerek talep ve beklentilerini de artırmaya devam etmektedir.

Raporda altı çizilen önemli öngörüler şu şekildedir:

  • Giyilebilir teknoloji tüketicilere giderek çok boyutlu hale gelen bir deneyim sunmaya devam edecek. Mobil cihazların kullanım yaygınlığı tüketicileri daha talepkâr hala getirmekte; hatta tüketiciler taleplerini karşılayacak yeni teknolojik gelişmelerin de bir an önce hayata geçmesini beklemekteler.
  • Tüketiciler küçük ve ucuz tabletler aracılığıyla giderek tablet pazarına daha fazla talep göstermektedir. Pazar bölünüp çeşitlendikçe, tüketici ürünleri firmaları tüketicilerin tablet satın alma davranışlarına dair verileri daha detaylı incelemek durumundadır.
  • Tüketicilere artık sadece TV reklamlarına mahkûm değiller; markalar tüketicilerin dikkatini çekebilmek için tüm kanallar ve (bilgisayar, tablet, telefon gibi) tüm cihazlar genelinde ve hatta eş zamanlı olarak sıkı bir rekabet yarışı içinde olmaya devam edecekler.
  • 2014 yılında akıllı telefon satışlarındaki en büyük artışı 55 yaş ve üstü grubun satın almaları oluşturacak ve aynı grup önümüzdeki 10 yıl içerisinde de tüketici ürünleri pazarındaki büyümenin büyük oranda dayanağı olacak. Akıllı telefon pazarındaki yukarı doğru ivmenin nedenlerinin anlaşılması tüketicilerle daha sıkı ilişkiler kurabilmek için önem taşımaktadır.
Deloitte Tüketici Değerlendirmeleri Dijital Öngörüler 2014
Faydalı buldunuz mu?