Görüşler

Derin olan kuyu değil, kısa olan ip…

Özgür Yalta

Derin olan kuyu değil, kısa olan ip…

Tüketici İşleri Endüstri Lideri Özgür Yalta tarafından kaleme alınan bu makale, yurt dışı açılım konusunda yaklaşık 40 perakendeci ile gerçekleştirilen araştırma sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır.

Yaklaşık 40 perakendeci ile gerçekleştirilen anket sonuçları baz alınarak Tüketici İşleri Endüstri Lideri Özgür Yalta tarafından kaleme alınan bu makale, Türk perakendecilerin yurt dışı açılım konusunda mevcut durumu, gelecek hedefleri ve ileriye dönük önerilere yönelik bilgiler içermektedir.

Derin olan kuyu değil, kısa olan ip…
Faydalı buldunuz mu?