Analizler

Dijital Tüketici Trendleri 2023

Türkiye

Deloitte’un Türkiye’nin de içinde bulunduğu 20 ülkede yaptığı araştırma, yaş grubu ilerledikçe üretken yapay zeka araçlarının kullanım sıklığının arttığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, 35-44 yaş aralığında ortalamada yüzde 11 olan üretken yapay zeka araçlarını günde bir kez kullananların oranı, 45-55 yaş aralığında ise yüzde 16’ya çıkıyor

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte, 2023 yılı Dijital Tüketici Trendleri Araştırması’nı yayınladı. Türkiye’nin de içinde yer aldığı 20 farklı ülkede 27 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırma, dijital ürün ve servislere ilişkin kullanım alışkanlıkları, deneyimi ve satın alma eğilimlerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, üretken yapay zeka kullanım oranı yaş ilerledikçe azalsa da kullanım sıklığı artıyor.  35-44 yaş aralığında ortalamada yüzde 11 olan üretken yapay zeka araçlarını günde bir kez kullananların oranı, 45-55 yaş aralığında ise yüzde 16’ya çıkıyor.

Deloitte’un 2023 Dijital Tüketici Araştırması’na ülke genelinde katılan 1000 katılımcının yüzde 62’si üretken yapay zeka araçları hakkında bilgi sahibi. Üretken yapay zeka uygulamalarına artan ilgiye paralel olarak katılımcıların yüzde 40’ı bu araçları kullanıyor. Araştırmaya katılan çalışanlar yapay zekanın ileride kendilerinin yerini alabileceğinden endişe duyarken, yüzde 71’i bu uygulamaların ileride dönemde işgücü talebini önemli ölçüde düşüreceğine inanıyor. Katılımcıların yaklaşık beşte biri ise ilgili araçları iş amaçlı kullanıyor. Katılımcıların yüzde 57’si ilgili araçları yoğun saatlerde kullanabilmek ve daha hızlı yanıt alabilmek için ödeme yapmaya da istekli.

 

Faydalı buldunuz mu?