Görüşler

Havacılık endüstrisinde stratejik riskleri yönetmek

Bölüm 1: Beklenmedik ve kötü niyetli tehditler

Havayolu endüstrisinin günümüzde karşı karşıya kaldığı riskler birçok farklı açıdan hızla değişmektedir. Bu doğrultuda geleneksel risk yönetimi stratejilerinin endüstri odaklı, maliyet etkin ve daha stratejik bir bakış açısı ortaya koyacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir

Bugüne kadar havacılık endüstrisi, emniyet ve güvenliğe odaklanarak operasyonel risk yönetimi konusunda çok iyi bir iş çıkarıyordu. Ancak havayolu endüstrisinin günümüzde karşı karşıya kaldığı riskler birçok farklı açıdan hızla değişiyor. Yeni ortaya çıkmakta olan risklerin doğası, karmaşıklığı ve kaynakları göz önüne alındığında bütün risklerin birbiri ile aynı şekilde ortaya çıkmadığı görülüyor.

Geleneksel geniş tabanlı risk yönetimi stratejilerinin çok daha endüstri odaklı, maliyet etkin ve hedefli bir risk yaklaşımı- daha stratejik bir bakış açısı ortaya koyacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Havayolu şirketi yöneticileri risk kaynaklarının gerçek doğasını anladıklarında, organizasyonlarının ortaya çıkan risklere cevap verme kapasitesini ve bu riskler arasından bazılarının kurumları için nasıl büyüme fırsatı sunabileceğini çok daha iyi analiz edebileceklerdir. 

Bu rapor günümüz havayolu şirketlerine beklenmedik ve çok büyük zarar verme potansiyeline sahip tehlikeleri üç alanda incelemektedir:

  • Siber olaylar ve bilgi sızıntıları
  • Şirket çalışanlarının oluşturduğu tehlikeler ve buna bağlı gelişen riskler
  • Tedarik zinciri kesintisi (üçüncü kişiler ve servis sağlayıcılarının oluşturduğu riskler)

Oluşabilecek riskleri azaltmak, risk algılama ve kontrol teknolojilerine, risk süreçlerine ve risk protokollerine oldukça yüksek yatırımlar yapmayı gerektirmektedir. Yatırımlardan gelen kazançlara dayandırılan ve proaktif bir altyapı ile desteklenen iyi yapılandırılmış bir risk yönetimi yaklaşımı doğru uygulandığında, havayolu şirketlerinin itibarını ve marka değerini korumalarını ve gelecekteki büyüme potansiyelini artırarak fark yaratmalarını sağlayabilir. 

Havacılık endüstrisinde stratejik riskleri yönetmek
Faydalı buldunuz mu?