Living Dream

Görüşler

Hayalinizi mi yaşıyorsunuz yoksa sadece bir rüya mı? Havayolu sadakat programları raporu

Programınız stratejinizle uyum sağlıyor mu?

Deloitte tarafından hazırlanan bu rapor, müşteri bağlılığı için önemli bir kanal olmaya devam eden havayolu sadakat programlarının mevcut durumunu inceliyor. Rapor kapsamında havayollarının yatırımlarından en yüksek getiriyi elde edebilmelerinin yolları ele alınıyor.

Yönetici Özeti

Müşteri sadakat programları, şirketlerin gittikçe artan rekabet karşısında hem yeni müşteriler kazanmak istemeleri hem de mevcut müşterilerini elde tutma isteği nedeniyle hızla çoğaldı. Havayolu endüstrisi, bu programları geliştirmede muhtemelen en uzun geçmişe sahip. Fakat havayolu endüstrisi dışında hayata geçirilen sadakat programlarının gelişimi—perakende, araç kiralama, finansal hizmetler ve konaklama sektörlerinde kullanıma sunulan programlar gibi—havayolu puanlarının (veya millerinin) değerinin üzerindeki baskıyı artırıyor. Deloitte’un “Hayalinizi mi yaşıyorsunuz yoksa sadece bir rüya mı? Havayolunuzun sadakat programı ticari stratejinizle uyum sağlıyor mu?” raporu, müşteri bağlılığı için önemli bir kanal olmaya devam eden havayolu sadakat programlarının mevcut durumunu inceliyor ve havayolu şirketlerinin yatırımlarından en yüksek getiriyi elde edebilmelerinin yolları ele alıyor.

Raporu indirmek için tıklayın

”Hayalinizi mi yaşıyorsunuz yoksa sadece bir rüya mı?” raporu kapsamında en uygun müşteri sadakat programı tasarımının ele alınmasının yanı sıra, program stratejisinin, operasyonel tasarım ve denetleme mekanizmasıyla tam uyumlu olarak gerçekleştirilmesinin önemi de vurgulanıyor.

Deloitte, havayolu şirketleri yöneticilerine müşteri sadakati programlarına ilişkin aşağıdaki 4 soruyu göz önünde bulundurmalarını öneriyor:

  • Müşteri sadakati programı havayolu şirketinin kurumsal stratejisinin bir parçası olarak mı tasarlandı?
  • Müşteri sadakati programı hedef müşteri kitlesinin istek ve ihtiyaçları anlaşılarak mı tasarlandı?
  • Müşteri sadakati programı havayolu şirketine ve müşterilerine en yüksek değeri sağlıyor mu?
  • Havayolu şirketi müşteri sadakati programının başarılı bir şekilde yürütülmesine olanak sağlıyor mu?
Faydalı buldunuz mu?