navigating the new digital divide

Analizler

Yeni dijital beklentileri yönetmek

Dijitalin perakende üzerindeki etkilerine yönelik dokuz ülke sonuçlarının özeti

Rapor, öncelikli olarak dijital araçların kullanımının mağaza içi alışveriş davranışları üzerindeki etkisi olmak üzere, tüketicilerin dijital tercihlerini inceliyor. Araştırma dokuz farklı global pazarda, binlerce tüketicinin katılımı ile gerçekleşen anket çalışmasına dayanıyor.

Üç seneden daha uzun süredir, Deloitte, başta dijital araçların kullanımının mağaza içi alışveriş davranışları üzerindeki etkisi olmak üzere, tüketicilerin dijital tercihlerini araştırıyor. Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, dijital bilgilere kolay erişim ile birlikte dijital teknoloji sadece dijital kanallardaki satışları etkilemekle kalmıyor aynı zamanda mağaza içi satışlar ve mağaza içi tüketici davranışlarını da geniş çaplı bir şekilde etkiliyor.

Veri, dijitalin giderek artan önemini net bir şekilde gözler önüne seriyor ve hızla evrilen bir perakende sektörüne işaret ediyor. Sektör, müşterilerin yüzde yüzünün her an internete bağlı olacağı bir geleceğe doğru hızla ilerliyor. Bu gelişme doğası gereği dönüştürücü bir etkiye sahip ve bu sadece Amerika için değil bütün ülkeler genelinde de geçerli.

Rapor, 2014 sonu ve 2015 başında dokuz önemli global perakende pazarından (ABD, Hollanda, Birleşik Krallık, Almanya, Meksika, Avustralya, Çin ve Hindistan) tüketiciler ile düzenlenen anket sonucunda toplanan verilere dayanıyor.  Araştırma gelişmiş ve teknolojik olarak gelişmekte olan pazarları temsil eden milyonlarca karşılaştırmalı veri noktası sağlıyor.

Bu pazarlar kültürel ve ekonomik olarak birbirlerinden farklı olsa da, dijitalin mağaza içi alışveriş davranışları üzerindeki etkisi konusunda tüm ülkeler tam anlamıyla birbirlerine paralel seyrediyor. Bu durum perakendecilerin dijitalin durdurulamaz yükselişinin endüstri üzerindeki etkisini dramatik bir şekilde hafife aldıklarını gösteriyor.  

Rapor mağaza içi alışveriş üzerinde dijitalin sahip olduğu etki ile ilgili dünya çapında üç önemli trendi ortaya koyuyor:

Dijital’e geçişin veya dijital optimizasyonun tek bir yolu yok: Araştırmada yer alan bütün ülkeler, hangi ülke olduğuna bağlı olarak hızları ve gelişimleri farklı seviyelerde olsa da veya farklı bir rota izlese de, giderek artan bir şekilde dijitale geçme ve dijitali kullanma yolunda ilerliyor. Bazı durumlarda, gelişmekte olan piyasalar, gelişmiş piyasaların tecrübe ettiği geçiş süreci evresini atlamaktalar.

Tek bir dijital anlayış bir pazardaki tüm müşterilere uymuyor: Tek bir pazarda bile, dijital davranışlar bireysel bazda çeşitlilik gösteriyor – tüketicinin kim olduğu, sürecin hangi aşamasında olduğu ve satın almak için ne aradığı gibi faktörler davranışları etkiliyor. Buna ek olarak, tüketiciler dijital araçları ürün tipine göre farklı şekillerde kullandıkları için kategoriler de önem taşıyor.

Tüketiciler dijital araçlar ve özellikler talep ediyor: Tüketiciler dijitali, perakendecilerin kontrolü dışında seçim yapmak ve harcamalarını planlamak için kullanıyorlar. Örnek vermek gerekirse, üçüncü şahıs sosyal medya kullanımının alışveriş ve satın alma kararları üzerinde bir etkisi bulunuyor. Kısacası benzersiz bir uygulama yaratmak tüketici davranışlarını kontrol edemeyecek ve yeniden şekillendiremeyecektir. 

Raporu indirmek için tıklayınız
Faydalı buldunuz mu?