Görüşler

Sağlık ve Sıhhat Sektörü İlerleme Raporu 2016

Tüketicilerin sağlıklı seçimler yapmalarının desteklenmesi               

Rapor, “The Consumer Goods Forum” (CGF) üye şirketlerinin dünya genelinde sağlıklı tüketicilerin, çalışanların ve toplumların desteklenmesi için uygulamaya konan çözümler ve taahhütler hakkında son anketin sonuçlarına yer vermektedir.

Sağlık ve Sıhhat Sektörü İlerleme Raporu Deloitte Global ve “The Consumer Goods Forum” (CGF) işbirliği ile hazırlanmıştır. Rapor CGF üye şirketlerinin sağlık ve sıhhat sektörüne yönelik çözümlerin ve taahhütlerin uygulanması konusunda kaydettikleri ilerleme hakkında güncel bilgiler sunmaktadır.

Buradaki amaç dünya genelinde daha sağlıklı tüketiciler, çalışanlar ve toplumlar yaratılmasına yardımcı olacak çözümler sunmaları için CGF üyesi şirketlerin tümünün gücünden kolektif olarak yararlanılmasını sağlayan endüstri çapında işbirliğine yönelik bir platform oluşturulmasıdır. Üreticilerden perakendecilere, şirketler fark yaratabilecek bir pozisyonda bulunmaktadır.

Problemin global ve çok yönlü doğası nedeniyle, CGF’nin yaklaşımı dünyanın en önemli iki sektörel olmayan kuruluşları ile uyum içindedir: Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü. CGF Sağlık ve Sıhhat inisiyatifi Dünya Sağlık Örgütünün aksiyon planını desteklemekte ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alınacak aksiyonlar hakkında genel bir çerçeve oluşturmaktadır. Özellikle Birleşmiş Milletler’in iki hedefi –beslenme kalitesini artırmak ve sağlıklı yaşamları teşvik etmek– CGF Sağlık ve Sıhhat inisiyatifi ile paraleldir. Rapor, CGF’nin bu hedefleri iş dünyasına uyumlu hale getirmek için yaptığı çalışmaları gözler önüne sermekte; çözümler ve araçlar geliştirerek, şirketlerin, tüketicilerin refahını ve sağlığını pozitif yönde etkileyecek aksiyonları uygulamaya koymasına yardımcı olmaktadır. 

CGF üye şirketlerinin Sağlık ve Sıhhat inisiyatifini uygulamaya koyarken elde ettikleri sonuçlara ilişkin ana noktalar şu şekildedir:

·         CGF üye şirketlerinin %95’i Sağlık ve Sıhhat çözümlerinden en az bir tanesi hakkında politikalar ve programlar oluşturmuşlardır.

·         CGF üye firmalarının yarısı beslenme değerlerini ve formülasyon politikalarını halka açmak konusundaki taahhütlerini yerine getirmiştir.

·         Günümüze kadar CGF şirket programları 1,8 milyar insana ulaşarak onların hayatlarını etkilemiştir.

Kısa vadede ileriye dönük hedefler arasında pay sahipleri arasındaki işbirliğinin birlikteliğe vurgu yaparak artırılması yer almaktadır.

Sağlık ve Sıhhat Sektörü İlerleme Raporu 2016

Sağlık ve Sıhhat Sektörü İlerleme Raporu 2016

Faydalı buldunuz mu?