Görüşler

Siparişe üretim: Kitlesel kişiselleştirmenin yükselişi

Deloitte Tüketici Araştırması

Kitlesel kişiselleştirme sonunda gerçek oluyor. Kişiselleştirilmiş ürün ve deneyimler sunulması hem işletmelere hem de tüketiciye fayda sağlıyor. Her 4 tüketiciden 1’i ise kişiselleştirilmiş hizmet ya da ürün alabilmek için daha fazla ödemeye hazır.

Kitlesel kişiselleştirme sonunda gerçek oluyor. Deloitte’un konu hakkında İngiltere çapında yaptığı araştırmanın ana bulguları şu şekilde:

  • Bazı kategorilerde tüketicilerin yarısından fazlası kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler almaya istekli
  • 55 yaş üstü tüketiciler kişiselleştirilmiş tatil yapma konusunda Y kuşağındaki tüketicilere oranla daha meyilli
  • Her 4 tüketiciden 1’i kişisel hizmet ya da ürün alabilmek için daha fazla ödemeye hazır
  • Tüketicilerin %22’si daha kişisel hizmet ya da ürün alabilmek için kendileri hakkında bazı verileri paylaşmaya hazır

Kişiselleştirilmiş ürün ve deneyimler sunulması hem işletmelere hem de tüketiciye fayda sağlıyor. İşletmeler, tüketicilere kişisel verilerle nasıl bir değer yaratılabileceklerini gösterme fırsatına sahip olurken, tüketici davranışları konusunda da daha bilgili hale geliyorlar. Aynı zamanda, tüketicilerin de kendilerine sunulan teklifi daha iyi anlamaları ve paralarının karşılığını daha iyi almaları mümkün oluyor.

Kişiselleştirilmiş hizmet/ürün sunmak, iş yapış şekillerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirirken, kişiselleştirmeyi benimseyen işletmeler daha yüksek satış fiyatları talep edilmesini sağlayacak, tüketici trafiğini artırarak alış verişe dönüşüm oranlarını iyileştirecek farklı bir değer önerisi yaratma fırsatına da sahip oluyorlar.

Siparişe üretim: Kitlesel kişiselleştirmenin yükselişi
Faydalı buldunuz mu?