2018 World Travel & Tourism Council article

Görüşler

Küresel Seyahat Endüstrisini İleri Taşımak

Küresel Seyahat Endüstrisi için 2018 yılı, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin artan harcanabilir gelirleri sebebiyle ivmeli bir büyümenin gerçekleşeceği bir yıl olarak görünmekte. İnovasyon ve gelişen teknolojilere yapılan yatırımların da bu ivmelenmeyi tetikleyeceği aşikar.

Küresel seyahat endüstrisinin bugün geldiği nokta ve eriştiği momentum baş döndürücü. Endüstriyi, şoklara açık kılan zayıflıkları olsa da 2018 yılında sektörün büyüyeceği ortada. Seyahat alanında çalışan start-up’lara yapılan yatırımlarla endüstride yeniliklerin deneyimlenmesi yakındır. Özellikle  veriyi merkezine alan yeni teknolojiler ve  çalışan katılımı şirketlere her bir müşteri için hizmetlerini daha fazla  özelleştirme imkanı sunuyor. Peki bu yeni kişiselleştirilebilir enteraksiyonlar nasıl yeni bir gelir kanalı yaratabilir?

Deloitte raporunda sunulan öngörüler küresel endüstrinin mevcut durumunun yanı sıra sektörü ileri taşıyabilecek konulara odaklanıyor. Ayrıca rapor otel, tur ve aktivite, sağlık ve sıhhat gibi alt endüstrilerini de değerlendirmeye alarak nasıl genişletilmiş bir ekosistem yaratılabileceğini tartışıyor. Son olarak çevrimiçi seyahat ajanslarının ve otellerin sürdürülebilir avantaj için nasıl birlikte eşgüdümlü hareket edebileceğini ortaya koyuyor.

Küresel Seyahat Endüstrisini İleri Taşımak
Faydalı buldunuz mu?