Görüşler

Perakendede fark yaratacak yeni liderler

3 yeni lider kadrosu perakendecilere çeviklik kazandıracak

Perakendeciler, talepkâr ve dijitalleşen tüketicilerin taleplerine cevap verebilmek için organizasyonel yapılarını değiştiriyor. Bu dönüşüm sürecinde 3 önemli yönetici pozisyonu ortaya çıkıyor. Bu 3 yeni pozisyondaki yöneticiler perakendecilerin çevik ve rekabette önde kalabilmelerini sağlıyor.

Perakendecilerin dönüşüm sürecinde 3 yeni yönetici pozisyonu ortaya çıkmakta. Bu 3 yeni pozisyon perakendeciler için çevik olabilmek ve rekabette öncü kalmak için kritik pozisyonlar haline geliyor. Ancak hangi perakendeciler için hangi yeni pozisyonlar uygun? Organizasyonda bu pozisyonlardan birine yer verildiğinde diğerlerine ihtiyaç var mı? Yoksa tüm bu yeni liderlik pozisyonları geçici birer heves mi?

Yavaşlayan büyüme hızı, artan rekabet ve değişen müşteri beklentileri karşısında perakendeciler pazar paylarını artırmak için daha çok mücadele vermek durumunda kalıyor. Bu zorlu rekabet ortamında, perakendecinin fark yaratabilmesi için ana müşterilerini ve bekledikleri alışveriş deneyimini iyi anlaması gerekiyor…

Son yıllarda üst yönetim, CIO (Bilgi Teknolojileri Üst Yöneticisi) ve CMO (Pazarlama Üst Yöneticisi) gibi geleneksel yöneticilik pozisyonlarını sorgulamaya başlamış durumda. Firmalar yeni inisiyatifleri hayata geçirebilmek için geleneksel pozisyonlar yerine, doğru yetki, etki alanı ve önceliklere sahip yeni liderler arayışında. 

Firmalar üst yönetim kadrolarına Dijital Üst Yöneticisi (Chief Digital Officer), Müşteri Üst Yöneticisi (Chief Customer Officer) ve Çok-kanallı Satış Üst Yöneticisi (Chief Omnichannel Officer) gibi yeni roller eklerken, bu kadrolardaki yöneticiler tüketicinin perakende markaları ile olan ilişkisinin dönüşümünün getirdiği zorluklarla kaşı karşıya kalacaklar.

 

Perakendede fark yaratacak yeni liderler
Faydalı buldunuz mu?