Görüşler

Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için ortaklıklar kurmak

Ülkelerin liderliğinde eylem planları için rehber 

Yerel ve global liderlerin sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği alanında ülkeler arası ortaklıklar geliştirilebilmesi için Dünya Ekonomik Forum’unun “Tarım için Yeni Vizyon” girişimi ve Deloitte Global’in ortak çalışmasıyla pratik bir rehber hazırlanmıştır.

2050 yılında 9 milyar insanın sürdürülebilir bir şekilde beslenmesi zorluğu tarım sektörünün önemli bir dönüşümden geçmesini gerektiriyor. Çiftçilere ve kırsal kesimdeki toplumlara büyük fayda sağlayacak şekilde, daha az kaynak kullanarak daha yüksek besin değerine sahip gıdaların yetiştirilmesi önem taşıyor. Bu dönüşümü sağlamak için yeni yaklaşımlar ve tarım sistemindeki tüm paydaşlar arasında kapsamlı bir koordinasyon gerekiyor. Pazar tabanlı yaklaşımlar tek cevap olmamakla beraber—büyük ölçekli eforları başlatmak için verimlilik, ölçeklenebilirlik ve teşvikler sağlayarak— değişimi tetiklemek için önemli bir araç durumuna gelecek.

Dünya Ekonomik Forumunun 2010 yılında başlattığı “Tarım için Yeni Vizyon” girişiminin (NVA) arkasında işte bu misyon bulunuyor. Liderler, vizyonu hayata geçirmek amacıyla, tarih boyunca birbirleriyle ilişkisi olmayan paydaşlar arasında işbirliği ve ortaklık sağlayabilmek için yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun farkındalar. 

NVA ve Deloitte Global işbirliğiyle oluşturulan bu rehber, tarımda ülkeler arası ortaklık kurmak ve bu ortaklıkları güçlendirmek için yerel ve global liderlere pratik öneriler sunuyor. Rehber, NVA tarafından desteklenen ve bugüne kadar 9,6 milyon çiftçinin yararlandığı Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki 19 ülkeden alınan dersleri ve en iyi uygulamaları ortaya koyuyor. Rehberde açıklanan yaklaşım, tüm lokal şartlara uyum sağlayabilen ve zaman içinde gelişime açık eylemler için bir çerçeve görevi görüyor.

Kurallar

NVA ülke ortaklığı modeli çeşitli yol gösterici prensipleri içeriyor:

·         Yerli ve ülke hedefleriyle uyumlu olma

·         Özel sektör tarafından yürütülen pazar odaklı projeler

·         Çok paydaşlı, açık ve kapsayıcı katılım sağlama

·         Tarım sistemindeki tüm değer zincirini bütünsel olarak entegre etme

·         Küresel olarak bağlantılı olma ve desteklenme

 

Çerçeve

Bunlara ek olarak, sekiz aşamalı bir çerçeve bulunuyor:

Tasarlayın

·         Katılım sağlayın: Etkili destek veren kişileri belirleyin ve onların katılımını sağlayın

·         Uyumlu hale getirin: Ortak bir işbirliği ajandası geliştirin

·         Yapılandırın: Ortaklık yapısını kurun

Uygulayın

·         Planlayın: Spesifik amaçları ve eylem planlarını tanımlayın

·         Uygulayın: Eylem planlarını uygulayın

·         İlerleyin: Süreci ilerletmek için kilometre taşlarını kullanın

 

Uyum sağlayın ve ölçeklendirin

·         Ölçeklendirin: İspatlanmış modelleri uygulayın

·         Gözden geçirin: Ortaklık stratejisini ve yapısını değerlendirin

 

Bu rapor, dünya tarım ve beslenme sistemlerindeki dönüşümü daha ileriye götürmek için alınan dersleri geliştirebilecek liderlere yol gösterecek kaynakları sağlama, yetkilendirme ve ilham verme amacı taşıyor. 

Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için ortaklıklar kurmak
Faydalı buldunuz mu?