Görüşler

CMO ünvanını yeniden tanımlamak

Chief Marketing Officer'lar bir şirketin başarısı ya da başarısızlığında kilit rol oynarlar. Ancak, CMO'lar genellikle pazarlama faaliyetleri ve finansal performans arasındaki bağlantıyı açıklamakta zorlanırlar. Genellikle yönetici masasında, pozisyonlarının gerektirdiği stratejik güçten yoksun şekilde yer almaktadırlar. Birçok CMO, kendi etki alanlarını ve değerlerini arttıracak departmanlar arası işbirliğini kurmakta güçlük geçer. Bunun bir sonucu olan düşük performansa bağlı olarak işlerini kaybeden CMO’lar C level yöneticiler arasında en kısa çalışma süresine sahiptir. Birçok kurum, CMO'ları şirket genelinde anlamlı bir etki yaratamadığı için sahip oldukları değerli fırsatları gerçekleştirememektedir. Bu fırsatların kaybı da şirketlere son derece pahalıya mal olabilir. Bu durumun neden kaynaklandığını bulabilmek ve CMO'ların kendi potansiyellerini nasıl kullanabilecekleri ortaya koymak için aralarında CMO'ların da bulunduğu 40 farklı C level yöneticiyle yarı yapılandırılmış mülakatları içermektedir.

CMO ünvanını yeniden tanımlamak
Faydalı buldunuz mu?