Görüşler

Perakende operasyonları

Fark yaratmanın yeni yolu

Son dönemde yaşanan ekonomik ve teknolojik devrimler, perakendecilerin stratejik kararları doğrultusunda operasyonlarını yürütmesini zorlaştırmakta. Sektördeki gelişmelerin getirdiği değişimlerin farkına vararak, perakendeciler stratejilerini hayata geçirmede başarı sağlayabilirler.

Perakende sektöründe operasyonların yönetimi hiçbir zaman kolay olmadı. Binlerce mağazayı tutarlı bir şekilde yönetmek, birbirinden farklı yaşta ve becerilere sahip binlerce çalışanı eğitmek, kurumda tutmak ve motive etmek zor bir iş. Ayrıca, son dönemde yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yarattığı yeni dalgalanmalar perakendecilerin stratejik kararlarını uygulamaya almalarını zorlaştırmakta. Giderek artan rekabette önde gelmek sadece fark yaratan bir strateji ile değil, aynı zamanda doğru şekilde hayata geçirme ve performans ile mümkün. Perakende sektöründeki gelişmelerin getirdiği değişimlerin farkına vararak ve sık yapılan hatalara dikkat ederek, perakendeciler stratejilerini hayata geçirmede başarı sağlayabilirler.       

 

Stratejilerin operasyonel olarak uygulanabilmesi: 1 numaralı başarı faktörü

Firmaların yüzde 90’ı stratejilerini etkili bir biçimde yürütmekte ve çabalarının karşılığını almakta başarısız oluyor. Giderek daha karmaşık ve rekabetçi hale gelen perakende sektöründe stratejilerin uygulanması bir numaralı başarı faktörü olarak ortaya çıkıyor. Perakendeciler tarafından en sık karşılaşılan zorluklar ise aşağıdaki gibi:

·         Yetersiz yetenek yönetimi: Tutarlı bir şekilde hizmet sağlayabilmek için en yetenekli iş gücünü çekebilmek, kurumda tutmak ve çalışanlara eğitim vermek coğrafi olarak dağınık olan perakende zincirinde oldukça zor.

·         Yetersiz performans ölçütleri: Uygulama hedeflerine göre gelişimi ölçmek satışların birçok farklı bağımsız kanal üzerinden yapıldığı yeni perakende dünyasının gerçeklerine uygun (performans) ölçüt olmadan zor olabilmekte. 

·         Organizasyonda yapısındaki uyumsuzluk: Perakendeciler sıklıkla değişim ihtiyacı hisseder, ancak organizasyon yapılarını değişim ile uyumlu hale getirdiklerinde artık yeni değişim zamanı çoktan gelmiş olur ve organizasyon yapılarını tekrar gözden geçirmeleri gerekir.

Perakende operasyonları
Faydalı buldunuz mu?