Görüşler

Perakendede Mobil Etkinin Yükselişi

Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi

Türkiye'de e-perakende son senelerde büyük bir gelişim göstererek, yılda %40’ın üzerinde büyüme sağladı. Buna paralel olarak artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte 2012’de mobil perakende (m-perakende) pazarının yaklaşık 300 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.

Deloitte Türkiye ile Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından hazırlanan “Perakendede mobil etkinin yükselişi: Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi” raporuna göre, Türkiye'de e-perakende son senelerde büyük bir gelişim göstererek, yılda %40’ın üzerinde büyüme sağladı. Buna paralel olarak artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte 2012’de mobil perakende (m-perakende) pazarının yaklaşık 300 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.

Rapora göre, Türkiye’de 2012 yılında akıllı telefonların perakende satışlarına 1,7 milyar TL’lik etkisi oldu. Böylece mobil etki, 300 milyon TL olarak öngörülen 2012 mobil perakende satışlarının yaklaşık 6 katı kadar gerçekleşti. Günümüze baktığımızda ise Türkiye nüfusunun %15’inin akıllı telefonu bulunuyor ve bu tüketicilerin %22’si telefonlarını alışveriş öncesinde veya sırasında alışverişlerine destek amaçlı kullanıyor.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Direktörü Hakan Göl:

  • Artık yeni bir dönemdeyiz ve tüketici tercihleri dramatik değişiklikler gösterecek, markalar da önlemlerini de buna göre almak durumunda olacaklar. Tüketicileri şaşırtmak, alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek ve alışverişi mümkün olduğunca basitleştirmek fark yaratmak isteyen perakendecilerin hedefi olacak.
  • Mobil sadece bir satış kanalı olarak görülmesi yerine, online ve mağaza kanallarını birleştiren ve tekilleştiren bir araç olarak iş modelinin bir parçası olacak. Tüketiciye onlineda da mağazada da aynı deneyimi yaratmak, mobil teknolojilerle tüm perakendeciler için bir zorunluluk haline gelecek.
  • Mobil perakendeye geçiş uzun bir yolculuk ve burada markalar tüketiciyle birlikte deneyerek, beklentilerini birlikte şekillendirerek ilerleyecekler.

Özetle mobilin yükselişine hazır olun…

Perakendede Mobil Etkinin Yükselişi
Faydalı buldunuz mu?