21. yüzyılda Afrika

Görüşler

21. yüzyılda Afrika

Bu raporda Deloitte, Afrika pazarının nasıl geliştiğini, Afrika hakkındaki algıların nasıl değiştiğini ve tüketicilerin yaşanan hızlı ekonomik kalkınma dönemi doğrultusunda nasıl tepki verdiklerini incelemektedir. Rapor, aynı zamanda kıtadaki fırsatların nasıl yakalanabileceği konusuna değinmektedir.

Daha fazlasını keşfedin

Afrika kıtasını tek bir bütün olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü Afrika büyüme oranları, altyapıları, ticaret anlaşmaları, vergi düzenlemeleri, kültürleri ve teknolojik gelişim düzeyleri birbirinden farklı 54 ülkeden oluşuyor. Bu nedenle başarılı olabilmek için Afrika’daki her pazara ve alt bölgeye göre iş stratejilerinin özelleştirilmesi gerekiyor. Bu rapor size kıtanın iç yüzü hakkında gereken verileri sağlayarak Afrika’daki fırsatlar ve zorluklar hakkındaki bilginizi geliştirmeyi hedefliyor.

Deloitte mevcut tüketici eğilimini ölçmek için Afrika’da en hızlı büyüyen 4 tüketici pazarında (Mısır, Kenya, Nijerya ve Güney Afrika) genç nüfusu içeren bir anket çalışması düzenledi. Araştırmanın sonuçları, Kenya ve Nijerya’daki genç tüketicilerin kişisel finansal durumları hakkında, daha zengin ülkeler olan Güney Afrika ve Mısır’daki tüketicilerden daha iyimser olduklarını ortaya çıkardı.

Rapora göre, düşük gelir seviyelerine rağmen, ankete katılan genç tüketiciler ürünün fiyatından çok kalitesine önem vermekteler. Araştırmanın yapıldığı 4 pazarda, tüketicilerin nereden alışveriş yapacaklarına karar verirken, ürün fiyatından çok kaliteyi ön plana çıkardıkları görülmektedir. Genç Afrikalı tüketiciler sadece kaliteye önem vermekle kalmayıp aynı zamanda marka bilincine de sahipler. Deloitte’un gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları ayrıca yiyecek ve içecek gibi kategorilerde genç nüfusun yerel markaları tercih ettiğini ortaya çıkarmaktadır. Moda ve kozmetik gibi diğer alanlarda ise kalite uluslararası markalar ile özdeşleştirilmektedir.

Geçtiğimiz senelerde ekonominin çeşitlenmesi, orta sınıfın ortaya çıkmasını destekleyerek, tüketim ürünleri ve lüks markalara olan talebin artmasını sağladı. Artan tüketici talebine paralel yaklaşık %8’lik yıllık büyümenin, 2019’a kadar Afrika gayrisafi yurtiçi hasılasına 1.1 trilyon ABD doları katkı sağlaması bekleniyor. Etiyopya, Uganda, Mozambik en hızla büyüyen pazarlar arasında yer alırken Nijerya, Güney Afrika ve Mısır gibi büyük ekonomiler iyi performans sergilemeye devam ediyor. Altyapı yetersizliğine, zayıf yönetimlere, kırılgan güvenliğe ve lojistik sorunlara bağlı riskler varlığını korusa da, bu olumsuzlukların daha yerel ölçekte kalması ve demokrasinin yayılması, genel eğilimin pozitif yönde seyrettiğine işaret ediyor. Deloitte’a göre Afrika’nın tüketim alanında sunduğu fırsatların beş önemli dayanağı şu şekilde sıralanabilir: Orta sınıfın yükselişi, katlanarak artan nüfus, genç nüfusun fazlalığı, artan şehirleşme ve hızlı bir şekilde dijital teknolojilere geçilmesi.

Anket sonuçları Afrika’da bir talep eksikliği sorunundan çok zaman zaman arz sorunu olduğunu göstermektedir. Bölgeye yatırım yapmak isteyen şirketler için Afrika hala karmaşık bir yer konumundadır.  Şirketler uzun süreli bir yatırıma hazır olmalı, riskleri ve ödülleri dikkatlice tartarak birden fazla stratejiyi göz önünde bulundurmalıdırlar. Ancak zorlukların olduğu yerde yenilik fırsatları da vardır. Kıtanın sunduğu büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, Afrika’daki iş fırsatları, risklere rağmen, cazip olarak değerlendirilebilir. 

The Deloitte Consumer Review Africa: A 21st Century view
Faydalı buldunuz mu?