Görüşler

Değişimin Nedenleri: Endüstri 4.0

Kökleri üretim endüstrisinde olsa da Endüstri 4.0 üretimin çok ötesinde. Akıllı teknolojiler ürünlerin ve parçaların dizaynından kullanımına, üretiminden stoklanmasına tüm süreçleri dönüştürebilir. Bunun yanı sıra akıllı teknolojiler şirketlerin bilgiyi öğrenme, algılama biçimlerini dönüştürerek elde edilen yeni bilgiyle operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı ve müşteri/paydaş deneyimindeki iyileştirmelerin sürekli olmasını sağlayabilir. Özetle, Endüstri 4.0, üretim süreçleri, toplum ve işgücü için yeni bir gerçekliğin önünü açmakta.

Değişimin Nedenleri: Endüstri 4.0
Faydalı buldunuz mu?