global manufacturing competitiveness index

Analizler

2016 Küresel Üretim Rekabetçilik Endeksi 

Üretim sektörünün küresel ekonomilerin ilerlemesi üzerinde altyapının geliştirilmesi ve istihdam yaratılmasından GSMH’ya katkısına ciddi bir etkisi bulunuyor ve ekonomik refahın yolunu açıyor. Bu çalışmada, CEO’lar ülkeleri, şimdiki ve gelecekteki üretim rekabetçiliklerine göre değerlendiriyor.

2016 Küresel Üretim Rekabetçilik Endeksi ile Deloitte Global ve Rekabet Gücü Konseyi 2010 ve 2013’de yayınlanan Küresel Üretim Rekabetçilik araştırmaları bulgularının üzerine inşa ediyor. 2016 araştırmasının sonuçları üretimin küresel ekonomilerin ilerlemesi üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor. Sektörün altyapının geliştirilmesi ve istihdam yaratılması üzerindeki etkilerinden, hem toplam hem de kişi başına düşen gayri safi milli hasılaya katkısı gösteriyor ki güçlü bir üretim sektörü ekonomik refahın yolunu açıyor.

Yönetici özeti

Üretim ile ilgili aktiviteler küresel ülkelerde hızla gelişiyor. Üretimden kazanılanlar ve ihracat ülkelerin ekonomik refah seviyelerini yükselterek ileri teknoloji altyapısına ve eğitim alanına yatırımlar yapmalarına olanak sağlıyor ve ileri üretim yetkinlikleri geliştirmelerine sebep oluyor. Ülkeler ve şirketler yeni nesil teknolojik atılımlarını gerçekleştirerek ekonomik refah düzeylerini geliştirmek için mücadele ediyorlar. Ve üretimin fiziksel ve dijital dünyaları kesiştikçe ileri teknolojiler hem ülke hem de şirket seviyesindeki rekabet gücü için daha da vazgeçilmez bir hale gelmeye başlıyor. Aslında, teknoloji yoğunluğu fazla olan sektörler küresel üretim endüstrisini domine ediyor ve üretim alanında rekabet gücünün sağlanması veya yaratılması için güçlü bir yol sunuyor.

2016 Küresel Üretim Rekabetçiliği Endeksi anketine katılan CEO’lardan ülkeleri, şimdiki ve gelecekteki üretim rekabetçilikleri konusunda değerlendirmeleri istenmiştir. Yüksek performans gösteren ülkelerin hepsi üretimde mükemmelliği tetikleyen faktörlerin genelinde güçlü bir görüntü sergiliyor. Bu ülkeler aynı zamanda üretim rekabetçiliği ve inovasyon arasındaki yakın ilişkiyi de gözler önüne seriyor. 2016 Küresel Üretim Rekabetçilik Endeksi, altı ülkeyi daha da yakından inceliyor: ABD, Çin, Japonya, Almanya, Günay Kore ve Hindistan. Bu ülkeler kolektif olarak dünyanın üretim gayri safi (milli) hasılasının %60’ını oluşturuyor ve bu da onların küresel üretim trendleri üzerindeki etkisini gösteriyor.

Rapordan ana başlıklar

Çin ve Amerika ilk sıra için yarışırken, Almanya sağlam bir duruş sergiliyor.

Çin, üretim alanında rekabet gücü en yüksek olan ülke… şimdilik: 2010 ve 2013 Küresel Üretim Rekabet Gücü Endeksi çalışmalarında olduğu gibi Çin 2016’da da üretim alanında rekabet gücü en yüksek ülke oldu. Ancak küresel yöneticilerin gelecek 5 senenin nasıl olacağına dair sağladığı görüşlere bakılırsa Çin’in 2. sıraya gerilemesi bekleniyor.    

Almanya sağlam bir şekilde 3. sıraya tutunurken ABD’nin içinde bulunduğumuz 10 yıllık dilimin sonunda Çin’den 1. sırayı alması bekleniyor: 2010’da 4. sırada bulunan, 2013’te 3. sıraya ve bu senenin araştırmasında 2. sıraya yükselen ABD’nin yükselişi devam etmekte. Buna ek olarak ABD’nin 10 yıllık dönemin sonunda en üst sıraya yükselmesi ve Almanya’nın güçlü bir şekilde 3. sırayı koruması bekleniyor.

  

Global CEO survey: 2016 Global manufacturing competitiveness index rankings by country

Faydalı buldunuz mu?