global manufacturing competitiveness index

Analizler

Perakendecilik sektöründe yetenek dönüşümü

Sektördeki yetenekleri çekmek, elde tutmak ve geliştirmek için yeni kurallar

Dijital devrim perakende endüstrisini benzersiz bir değişimin içine girmeye zorluyor. Perakendeciler içinde bulundukları pazarın değişmekte olan ihtiyaçlarını karşılayacak işgücünü nasıl kendilerine çekebilir, elde tutabilir ve geliştirebilir? Deloitte’un araştırması, her biri perakende pazarında yetenek ile ilgili giderek artan zorluklara işaret eden beş önemli bulguyu ortaya çıkarıyor. Bütün perakendeciler perakende sektörünün değişen ortamından etkilenirken, yetenek konusunda yaşanan zorluklar, en çok neyi etkiliyor ve perakendeciler bu konuda ne yapabilir?

Perakende sektöründe yetenek araştırması

Dijital devrim ve değişen müşteri talepleri doğrultusunda, benimsedikleri yenilikçi iş modelleriyle geleneksel perakendecileri zamanının gerisinde kalmaya iten yeni şirketler pazara giriyor. DNA’larına “dijital” işlenmiş olan yeni perakende şirketleri, birçok geleneksel şirketin müşteri kazanma, pazarda rekabet etme ve işlerini yapılandırma yöntemlerine meydan okuyor.

Değişen pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilecek işgücünü çekebilmek, elde tutabilmek ve geliştirebilmek için, perakendecilerin yeni bir kurallar dizinini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Deloitte, dönüşmekte olan perakende yetenek dinamiğini keşfetmek için perakende sektörünü ve sektördeki zorlukları üç farklı açıdan inceliyor: müşteri, rekabet ve operasyon modeli.

​Araştırma, perakende pazarındaki dönüştürücü değişimlerin, incelenen her üç alanda da, şirketlerin yetenek ihtiyaçlarıyla ilgili hem yeni zorluklar, hem de yeni fırsatlar yarattığını ortaya koyuyor.

Araştırmada öne çıkan bulgular:

Perakende pazarında giderek artan yetenek ile ilgili zorlukların altını çizen beş önemli bulgu ortaya çıkıyor. Değişmekte olan ortamdan bütün perakende şirketleri etkilense de, yetenek ile ilgili zorluklar en çok köklü perakende şirketlerini etkiliyor.

1.    Perakende pazarı genelinde şirketler nitelikli yetenek açığı yaşasa da, köklü perakende şirketlerinin yaşadığı zorluklar çok daha belirgin.   

2.    Perakende kurumları çeviklik ve inovasyonu arttırmak için çabalıyorlar ancak köklü perakendecilerin bu konuda belirgin bir dezavantajı bulunuyor. 

3.    Dijital, perakende kültürünün ve operasyon modellerinin içine işliyor ve internet çağındaki perakende şirketleri öne çıkıyor.

4.    Perakende şirketlerinin operasyonlarındaki sürekli değişim, perakende yetkinliklerinin gereksinimlerini değiştiriyor ve internet çağındaki perakende şirketleri değişime daha kolay uyum sağlıyorlar.  

5.    Yüksek yetkinlik seviyesindeki yeni yetenekleri çekmek için rekabet giderek artıyor ve köklü perakende şirketleri geride kalıyor.

 

Faydalı buldunuz mu?